"KUKURIKU" REFORMA ŠKOLSTVA

Kurikularna reforma

Što nam nudi Cjelovita kurikularna reforma teško je sažeti u malo riječi, ali ipak pri čitanju i razmatranju dokumenta s glavnim likom g. Borisom Jokićem imam potrebu izdvojiti slijedeće:
Prije svega, riječ je o neoborivoj činjenici da su glavni nositelji te reforme usko ideološki povezani, odnosno pripadaju lijevo-liberalnom svjetonazoru. Izostanak sveopćih vrijednosti istine i dobra i svođenje povijesnih činjenica na subjektivnu interpretaciju čini samu reformu neprihvatljivom.


Koncept djelovanja te reforme, naime, uopće se ne čini bitno drugačiji od koncepta na kojemu su izniknuli projekti vezani uz Zdravstveni i Građanski odgoj, a to je uočljivo ne samo u većem broju istih ljudi koji su radili na svim tim projektima, nego i u mnogim drugim elementima, pa tako i u pokušaju izigravanja javne rasprave. Takvo izigravanje javne rasprave bio je redovit slučaj za prošle vlasti, koja je svaku primjedbu potpuno ignorirala i donosila nezakonita rješenja po kojima su nam nametnuti mnogi i mnogi protuustavni propisi, a na području obrazovanja omogućeno je pobornicima “antifašističkih tekovina” i pobornicima rodne ideologije nesmetano ulaženje u škole i provođenje indoktrinacije.
Ono što bih sigurno bilo neprihvatljivo većini hrvatskog naroda koji se izjašnjava da pripada kršćanskoj vjeri je da iz predložene lektire strše prostote i nastranosti koje je razotkrio je i detaljno obrazložio mr. Petar Marija Radelj, te postavio pitanje ustavnosti i stručnosti cijele reforme.
Gdje se nalazi odgoj duhovne dimenzije čovjeka?
Odgajati unutarnji životi znači odgajati čovjekovu duhovnost, koja je danas osobito zapostavljena, budući da je suvremeni čovjek umjeren na materijalno, empirijsko i isplativo, potpuno je zanemarena. Zato i obrazovanje zahtijeva novu kvalitetu, koja je usmjerena na humanizam, koji uključuje promicanje etičke i duhovne dimenzije. "Riječ je o duhovnoj dimenziji koja se očituje u rastu i razvoju unutarnjega čovjeka, čovjeka koji ne daje vrijednost samo izvanjskim stvarima, konzumističkim dobrima i tržištu, nego vrjednuje ponajprije unutarnji život, unutarnji dijalog, razmišljanje o značenjima, sposobnosti za odnose, divljenje i slušanje, za smisao i nadu. To je osobito važno imajući na umu prevlast površnoga i trenutačnoga, preobilje prolaznih informacija i emocija koje nas udaljavaju od nas samih i koje nam otežavaju imati čvrsta životna uporišta. Nedostatak tih životnih uporišta pridonosi porastu dezorijentiranosti, izgubljenosti i besmisla današnjega čovjeka. Opravdana težnja za materijalnim dobrima ne smije potisnuti razvoj duhovne dimenzije, odnosno unutarnjeg čovjeka koji se ne pita samo za ugodu, korisnost isplativost".
Da ovakvu ''Kukuriku'' reformu moramo odbaciti TREBA postati opći stav javnosti i društva.

Josip Tomičić, član Izvršnog odbora Obiteljske stranke