ODBACIMO NACRT KURIKULARNE REFORME

PRIOPĆENJE OBITELJSKE STRANKE

Kurikularna reforma 2

Iako se svi možemo složiti da je potrebna reforma u osnovnom i srednjoškolskom sustavu obrazovanja, ovakvu reformu odbacujemo iz slijedećih razloga:
1. Ovakav sastav Ekspertne radne skupine od samo 7 članova je nedovoljan  te ju treba proširiti na 20 članova s  time da se u rad uključe nastavnici iz škola i znanstvenici s međunarodnim ugledom koji su radili u sustavu obrazovanja iz područja Hrvatski jezik, Povijest, Matematika,  Geografija, Fizika, Kemija,  Biologija, Umjetnost.
2. Preuranjenom izbornosti učenici mogu pobjeći od ''težih'' predmeta, što se lako može dogoditi za STEM ( znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) područje.


3. Nužno je pojačati poznavanje hrvatskoga jezika i kompetencije govorenja, čitanja i pisanja.
4. Zbog slabe pripremljenosti učenika za nastavak obrazovanja na sveučilištima, potrebno je izbjeći opasnost od gubitka gimnazija i slabljenje potencijala učenika za nastavak obrazovanja.
5. Nedostatna je i nejednaka tehnička opremljenost škola, pa je za očekivati nejednako provođenje reforme. Tu se postavlja i pitanje kako će država platiti nužno potrebna nova nastavna sredstva, kao i nove djelatnike s obzirom na povećan opseg poslova i potreba za djelatnicima, s obzirom na otvaranje novih i manjih obrazovnih grupa npr. u informatici.
6. Nejasni su elementi ocjenjivanja, a u skladu s tim i kriteriji vrednovanja kako tijekom školske godine, tako i konačnog vanjskog vrednovanja. 
7. Nužno je dati naglasak na odgovornost i obveze nastavnika, ali posebno učenika, jer su za sada istaknuta samo prava učenika. U tom smislu posebno je i važno nastavnicima u školi vratiti narušeni dignitet.
8. Pojedini su predmetni kurikulumi kaotični i velikim dijelom narušavaju nacionalni dignitet i hrvatski prostorni, kulturni i povijesni identitet, iako je reforma deklarativno usmjerena upravo prema tome.
9. Prebrzo provođenje prijedloga kurikularne reforme, primjerice Ekspertna radna skupina za temeljni je dokument, Okvir nacionalnog kurikuluma, odredila da stručna rasprava traje samo dva tjedna, dakle od 14. do 28. ožujka. To je premalo. Koja je namjera bila pritom, lako je zaključiti.
10. Prijedlozi kurikularnih dokumenata su objavljeni samo u digitalnom obliku, što je mnogima neprikladno za upoznavanje i kritičko promišljanje s opsegom više od tri tisuće stranica.
11. Zanemaren je odgoj duhovne dimenzije čovjeka i odgoj za očuvanje nacionalnog identiteta.
       Da ovakvu reformu moramo odbaciti TREBA postati opći stav javnosti i društva.


Obiteljska stranka