DAJMO RODITELJIMA DA BUDU ODGAJATELJI A NE SAMO HRANITELJI

Roditelj odgajatelj

Mnogi su već zaboravili da postoji prijedlog Zakona o statusu roditelja odgajatelja koji od 2006. godine "čuči" u ladici i strpljivo čeka da uđe u saborsku proceduru. Ako se moglo reći da je u vrijeme kada je prijedlog zakona nastao, bilo prerano za njegovo usvajanje, danas sa sigurnošću možemo reći da smo zakasnili!

Sama ideja ovakvog zakona je za pohvalu i bez sumnje nam je potrebna. Prijedlog navedenog zakona predviđa da status roditelja odgajatelja može ostvariti roditelj (majka ili otac) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje 10 godina, koji ima najmanje četvero djece mlađe od 18 godina koja s njime žive. Ovo pravo pod istim uvjetima vrijedi i za posvojitelje, skrbnike i druge osobe kojima su djeca povjerena na čuvanje i odgoj odlukom nadležnog tijela. Jedan od uvjeta je da roditelj bude nezaposlen ili, ako obavlja samostalnu djelatnost, da ostvaruje dohodak manji od prosječne mjesečne plaće. Roditelj odgajatelj imao bi pravo na naknadu u visini prosječne mjesečne neto plaće u državi, pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i to sve do punoljetnosti najmlađeg djeteta.

 

Zakon nije dobio odobrenje nadležnog saborskog odbora, između ostalog, zbog toga što je u neravnopravan položaj stavljao zaposlene roditelje koji bez obzira na četvero i više djece ne bi mogli ostvariti status roditelja odgajatelja. No, to se vrlo jednostavno da riješiti na način da zakon omogući da zaposleni roditelj može izabrati hoće li raditi ili će biti roditelj odgajatelj. Vjerujemo da bi se mnogi roditelji, pogotovo oni s manjim plaćama, odlučili za ovu drugu opciju.

Od 2006. godine kada je napravljen ovaj prijedlog zakona pa do danas prošlo je 10 godina. Da se kojim slučajem ovakav zakon usvojio, sigurno bi potaknuo određeni broj roditelja da se odluče na još jedno dijete u obitelji, pa još jedno i tako dalje...ali nije. Potaknuo bi mnoge zaposlene majke ili očeve da odluče na neko vrijeme "zamrznuti" svoju karijeru i biti uz svoju djecu u njihovom najosjetljivijem razdoblju, a pri tome im omogućiti da ipak imaju neku financijsku potporu, koju nadasve zaslužuju. Pitam se da li su saborski zastupnici koji su sjedili u saborskom odboru koji je "stopirao" zakon kao i svi ostali sabornici koji do danas nisu usvojili ovakav ili neki sličan zakon, svjesni što su mogli napraviti, a nisu, i da li im je žao?

I tako, dok Hrvatska prijedloge zakona za poticanje demograske obnove čuva u ladicama, druge zemlje ih donose. Crna Gora je 1.1.2016. usvojila zakon koji daje pravo na doživotnu naknadu od 330 eur mjesečno roditeljima koji imaju troje i više djece i 25 godina radnog staža, kao i roditeljima s četvero i više djece koji imaju 15 godina radnog staža. Nadalje, roditelji s troje i više djece i 15 godina radnog staža, ako su nezaposleni i prijavljeni na zavod za zapošljavanje, imaju pravo na 193 eur/mj. Isti iznos dobivaju i roditelji ili staratelji djeteta s posebnim potrebama. Pri tome, roditelj se mora odlučiti da li će primati ovu naknadu ili plaću te naknadu ili mirovinu. Procijenjeno je da oko 7000 roditelja ima pravo na ovakvu vrstu naknade. Za svaku pohvalu!

Ugledajmo se na Crnu Goru i spustimo prag za dobivanje statusa roditelja odgajatelja na troje djece. Zašto? Zato što jako malo obitelji u Hrvatskoj ima troje djece. Zato što statistički podaci govore da najviše namjernih pobačaja naprave udane žene koje već imaju dvoje djece. Zato što postoji nepisano pravilo da je dvoje djece i više nego dovoljno. Tako je barem bilo u socijalizmu, a tako je i danas jer mnogi se čude roditeljima koji se odluče na treće dijete. Ne moramo im dati naknadu u visini prosječne plaće, neka bude manje, ali da je doživotna jer roditelj koji je izbivao s tržišta rada npr. do punoljetnosti djeteta, više neće biti konkurentan i mogao bi ostati nezaposlen. No, sigurno će se većina ipak odlučiti vratiti se na tržište rada, jer im naknada neće biti dovoljna za potrebe njihove obitelji. Dajmo im pravo da izaberu između naknade i mogućnosti da rade. Također, oni roditelji koji se odluče ranije vratiti na posao trebali bi moći zamrznuti status roditelja odgajatelja i isto tako ga kasnije ponovno aktivirati ukoliko se predomisle ili im se životne okolnosti promijene.

Obiteljska stranka smatra da je usvajanje navedenog Zakona o statusu roditelja odgajatelja, između ostalog, neophodan uvjet za demografsku obnovu i omogućavanje kvalitetnog roditeljstva u obiteljima s troje i više djece.

Dajmo da roditelji budu odgajatelji a ne samo hranitelji svoje djece!

Martina Lukić, v. d. predsjednika gradske organizacije Obiteljske stranke Zagreb