OBITELJ I ŠKOLSTVO

Slide1Mirna Sunic Zakman o

MIRNA SUNIĆ - ŽAKMAN, KANDIDATKINJA KOALICIJE POMAK U 1. IZBORNOJ JEDINICI

Područje mog zanimanja  i djelovanja su :

1.Obitelj ,  demografska obnova, socijalna politika
2.Školstvo

1.Svi se slažu da je obitelj temelj države i naroda.Roditelji  brigom za djecu obav ljaju vrlo važan posao o kojem ovisi budućnost naroda.Ta briga ne ostaje samo na roditeljima i bližoj obitelji  već mora biti praćena brigom države.
Svako dijete bi  moralo imati pravo na dječji doplatak, a majke/očevi odgojitelji pravo na  materijalnu naknadu.U Hrvatskoj je obiteljska solidarnost izražena : bake i djedovi  koji čuvaju i brinu se za unučad kod kuće  rasterećuju sustav dječjih vrtića i trebali bi  dobivati dodatak na mirovinu barem na simboličnoj razini. Pri gradnji stambenih naselja valjalo bi uz stanove za obitelji s djecom graditi i stanove  za njihove roditelje – bake i djedove,  radi pomoći u bolesti, nemoći i sl.


U nekim zemljama EU udovice  kod odlaska u mirovinu imaju pravo na dio suprugove mirovine.To vrijedi  naravno i u slučaju  udovaca.
Socijalne službe moraju biti učinkovite i voditi brigu o svakoj obitelji ,bez obzira ima li u obitelji problema ili ne.Time se pokazuje briga za obitelj i čovjeka. Naročito je to važno kada obitelj skrbi za starije,nemoćne i bolesne.
2.Školstvo i obrazovanje
Strukovno školstvo  u Hrvatskoj ima dugu tradiciju,ali  su u medijima i javnosti  u prvom planu gimnazije.To je i razumljivo,jer  u većini slučajeva nakon gimnazije se  upisuje studij,a takvi obrazovani  mladi ljudi preuzimaju i vodeće položaje u državi.
U njemačkom jeziku postoji stara izreka : „ Das Handwerk hat den goldenen Boden“ – zanat je zlatan temelj. Doista : iz obrtničkih zanimanja nastaju poduzetnici ,manje i veće tvrtke što dokazuje i bavarski   primjer.Potkrjepljujem to primjerom glasovitog izumitelja prvog automobila Karla Benza koji je bio „običan“ mehaničar,ali s dobrim znanjem matematike,fizike ,mehanike. Ti predmeti  temelj su i danas u strukovnim školama u Njemačkoj,naravno uz obveznu  informatiku i strane jezike.Vrlo je važan i praktičan dio školovanja koji je plaćen po ugovorima dotične djelatnosti,prati se rad majstora /mentora koji mora biti licenciran .Takvo poduzeće/tvrtka ima i porezne olakšice jer obrazuje buduće majstore.
Dopustite mi još samo nekoliko opaski koje smatram važnima,a odnose se na školstvo u  Hrvatskoj:
- Pismenost  i hrvatski jezik  kroz sve četiri godine srednjeg školovanja.
- Ponašanje,bon-ton,domoljubni odgoj,hrvatski identitet
- Izostanci ( o toj temi se vrlo malo govori,a opterećuje razrednike i roditelje)

Na satu razrednika,umjesto o predviđenim temama i razgovoru s učenicima,razrednici rješavaju problem izostanaka.Taj problem opterećuje i obiteljske liječnike.Rješenje bi mogla biti služba  u školi koja bi izravno komunicirala s roditeljima i liječnicima.

- Pedagoške mjere – razrednici i ravnatelj moraju imati veće ovlasti bez silnog administriranja naročito kad se radi o nasilju prema  učitelju/profesoru ili drugim učenicima.

Rad razrednika je vrlo zahtjevan i odgovoran i mora biti odgovarajuće plaćen. U javnosti se prosvjetni djelatnici percipiraju kao  sretnici koji malo rade,imaju duge ferije i sigurne plaće.

Škola može biti vrhunski opremljena,ali bez dobrih učitelja/profesora  to ulaganje je uzaludno.


Mirna Sunić-Žakman

Zagreb,31.08.2016.