PRIJEDLOG ZA NACIONALIZACIJU INE

MateKnezovicObiteljska

Obiteljska stranka smatra da je jedino rješenje za INU nacionalizacija. Kada smatramo da je nacionalizacija INE jedini ispravan put za razrješenje vlasničko-pravnih odnosa u INI i donošenja ispravnih političkih odluka polazimo od slijedećih činjenica:
1. Svi politički subjekti u Republici Hrvatskoj ističu da je ina važna za energetsku neovisnost Republike Hrvatske. Energetska neovisnost je vid suvereniteta Republike Hrvatske, pa prema tome energetska neovisnost spada u neovisnost kao temeljni uvjet opstanka Republike Hrvatske.

Ukoliko je Republika Hrvatska energetski ovisna o nekoj drugoj državi ili tvrtci onda Republika Hrvatska nije neovisna i suverena država. Takvo stanje je protivno odredbi čl. 2.  Ustava Republike Hrvatske koji prema kojem Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv. Budući da je suverenitet Republike Hrvatske narušen zbog energetske ovisnosti suverenitet treba vratiti narodu budući da, sukladno čl. 1. vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
2. Da bi Republika Hrvatska vratila svoj suverenitet nužno je, a sve sukladno odredbi čl. 50. Ustava Republike Hrvatske donijeti Zakon o nacionalizaciji INE. Naime, navedeni članak propisuje: Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti. Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.
3. Budući da je nesumnjivo da je interes Republike Hrvatske njezin suverenitet koji se ogleda i kroz energetsku neovisnost Republika Hrvatska ima sve potrebne pravne i političke pretpostavke da INU vrati u svoje vlasništvo.
Obiteljska stranka smatra da nije potrebno prodavati druge tvrtke koje također jamče energetsku neovisnost Republike Hrvatske kako bi se vratila u stanje energetske neovisnosti. Smatramo da je potrebno poduzeti slijedeće korake:
1. Donijeti Zakon o nacionalizaciji INE;
2. Utvrditi stvarnu vrijednost INE i ostalim suvlasnicima INE isplatiti tržišnu vrijednost udjela ostalih vlasnika.
3. Utvrditi je li grupa MOL kršila Ugovor o kupnji INE i je li time nastala šteta za INU, odnosno Republiku Hrvatsku i njezinu energetsku neovisnost, odnosno neovisnost kao takvu.
4. Umanjiti isplatu trenutne tržišne vrijednosti za onaj dio ulaganja koji je MOL bio dužan investirati prema ugovoru o prodaji dijelova INE.
5. Umanjiti iznos isplate za dio pretpostavljene štete koji je INA, a posredno Republika Hrvatska, pretrpjela zbog te štete.
6. Ponuditi državljanima Republike Hrvatske obveznice Republike Hrvatske koje su namijenjene za kupnju dijela INE sukladno Zakonu o nacionalizaciji INE.
7. Po dospijeću obveznica Republika Hrvatska može ponuditi te obveznice u zamjenu za dionice INE državljanima Republike Hrvatske, no udio državljana i drugih pravnih osoba može iznositi do najviše 25%, dok preostali dio mora biti u vlasništvu Republike Hrvatske.
Obiteljska stranka smatra da ovaj prijedlog može biti dobar temelj za ponovnu uspostavu suvereniteta Republike Hrvatske u energetskom sektoru.
Mate Knezović, predsjednik Obiteljske stranke