Članci

Okrugli stol o školstvu - Zaključci

                                

                                                 OBITELJSKA STRANKA
       uz podršku sudionika okrugloga stola održanoga 29. lipnja u Zagrebu
           u   Preradovićevoj 5 – Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića

Upućujemo Vam zaključke donesene u raspravi i nakon usuglašavanja s predavačima i sudionicima okrugloga stola – s kojima upoznajemo hrvatsku javnost i zahtijevamo od odgovornih u hrvatskom društvu da se hitno započne rješavanje nagomilanih poteškoća u hrvatskom školstvu. Molimo Vas da u okvirima svojih ovlasti i mogućnosti podržite naš zahtjev.

 

                                                Obrazloženje

Proteklih je godina došlo do urušavanja odgojno-obrazovnoga sustava. Sustav vrijednosti koji je vladao u školstvu do Domovinskoga rata nije zamijenjen novim; došla je demokracija, ali i anarhija. U školama je ostao stari mentalitet na čijoj se stručnoj, duhovnoj i moralnoj preobrazbi nije sustavno radilo. Način upravljanja školom i danas je tipično komunističko-relativistički. Zadržani su opsežni programi s nepotrebnim čak i štetnim sadržajima u pojedinim predmetima te slabe nastavničke plaće, a bez uređenih programa i dobre plaće nije moguće valjano raditi. I sadašnja se vlast služi revolucionarnim metodama. Donosi nove programe i reforme od kojih će se morati odustati. Nastavlja se lutanje i još se više srozava ugled učitelja u školi i društvu općenito, ruše se prava roditelja na odgoj djece i nedovoljno se poštuju potrebe učenika. Obiteljska stranka i sudionici okrugloga stola ovim putem pokazuju smjernice i nude mogućnosti preobrazbe hrvatskoga školstva.
           
Dostavlja se:
Ministru znanosti, obrazovanja i sporta
Agenciji za odgoj i obrazovanje
Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Predsjedniku Republike Hrvatske
Predsjedniku saborskoga Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu
Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske
Pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje i kulturu
Medijima

1. Smatramo da je Vlada dužna hitno razmotriti uzroke urušavanja odgojno-obrazovnoga sustava te započeti dijalog s roditeljima, nastavnim osobljem i znanstvenom zajednicom u cilju modernizacije i istinske preobrazbe odgojno-obrazovnoga sustava.

2. U odgojno-obrazovnom procesu mora se dati veću važnost obitelji koja je otvorena rađanju i cijeni stabilnost braka jer je takva obitelj temeljna zajednica društva i ključ za cjelovit odgoj i razvoj djeteta.

3. Tražimo da se u svim odgojno-obrazovnim ustanovama načini potpun raskid s naslijeđenim štetnim metodama i programskim sadržajima kojima se veliča bilo koji totalitarni režim, osobito komunistički koji je ostavio još uvijek nedovoljno istražene teške posljedice za hrvatski narod; smatramo da škole trebaju više nego do sada razvijati domoljublje i hrvatski identitet.

4. Oštro se protivimo nasrtajima svih pojedinaca i društvenih skupina  koje žele da se djecu – uvođenjem novih ideologija u školstvo – odgaja protivno roditeljskom svjetonazoru.

5. Potrebno je u cijelom društvu na svim razinama osvijestiti činjenicu da je predškolski odgoj temeljni, što znači i najvažniji stupanj u sustavu odgoja i obrazovanja te hitno započeti dijalog i suradnju svih prosvjetnih djelatnika, tj. učiniti odgojno-obrazovni sustav prohodnim po vertikali kako bi se stvorilo povjerenje između svih – od odgojitelja u vrtićima do nastavnika na fakultetima.

6. Jasnije definirati formalni okvir suradnje roditelja i odgojno-obrazovne institucije, njihova prava i obveze, i to kroz ugovor i etički kodeks; s istima pravovremeno i temeljito upoznati roditelje od početka stupanja u pravni odnos s odgojno-obrazovnom institucijom kao i s protokolima postupanja u kriznim situacijama (npr. u slučajevima nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama) što su ih usvojila mjerodavna državna tijela; za nepoštivanje istih potrebno je odrediti i primjenjivati sankcije.

7. U odgojno-obrazovnom sustavu davati više inicijative učenicima i njihovim oblicima političkog djelovanja i organiziranja čime bi se odgovornost za rješavanje pedagoški neprihvatljivih postupaka prenijela dijelom i na učenike tako da i sami daju svoja rješenja pedagoški neprihvatljivih oblika ponašanja neovisno o kome ili o čemu se radi.

8. Što prije definirati oblike suradnje, kao i vrste i načine neposredne stručne i savjetodavne pomoći nastavnom osoblju od strane Ministarstva, Agencije za odgoj i obrazovanje i gradskih prosvjetnih ureda.

9. Podržavamo i zalažemo se za izgradnju punog autoriteta nastavnom osoblju povećanjem izdvajanja za školstvo i hitnim povećanjem plaća svim prosvjetnim radnicima te usklađivanjem zakona u školstvu s dokumentima koji vrijede u EU, odnosno donošenjem zakonskih odredaba i primjenom odgojnih mjera po uzoru na zapadnoeuropske odgojno-obrazovne ustanove.

10. Oštro se protivimo svakoj vrsti nasilja nad nastavnim osobljem; zalažemo se za kažnjavanje nasilja učenika i pojedinih roditelja (koje je u porastu) te školskih ravnatelja, prosvjetnih savjetnika, nadzornika i prosvjetnih inspektora – o čemu se uglavnom šuti.

11. Hitno donijeti i usvojiti jedinstvene kriterije ocjenjivanja u svim predmetnim područjima i na svim razinama: od prvoga razreda osnovne škole do završetka studija.

12. Savjetnici u Ministarstvu, Agenciji za odgoj i obrazovanje i drugim agencijama, osim prethodnoga dugogodišnjeg kontinuiranog rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi (najmanje 15 godina), moraju i nadalje dio tjednog radnog vremena provoditi u odgojno-obrazovnoj ustanovi; stručni suradnici u školama i vrtićima moraju se aktivnije uključivati u odgojno-obrazovni proces.

13. Ministrom se smije imenovati samo osoba neupitnih ljudskih i stručnih kvaliteta koja se dokazala najmanje desetogodišnjim radom u odgojno-obrazovnom procesu; isto vrijedi i za ravnatelje prosvjetnih agencija i sličnih ustanova te za školske nadzornike i inspektore.

14. Potrebno je uvesti obvezna izvaninstitucionalna stručna usavršavanja svih odgojno-obrazovnih radnika; hitno uvesti stručna usavršavanja koja su nastavnicima potrebna za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i koja nastavnici smatraju korisnima; omogućiti bolju suradnju s međunarodnim obrazovnim institucijama i udruženjima nastavnika te i na taj način olakšati pristup znanstvenim spoznajama i suvremenim metodama poučavanja.

15. Zalažemo se za temeljito probiranje novoga stručnog kadra; tijekom školovanja odgojnog / nastavnog osoblja uvesti kolegije osposobljavanja za komunikacijske kompetencije koje su ključ uspostave bliže suradnje i kvalitetnih odnosa s roditeljima djece te mnogo bolje praktično pripremiti buduće odgojitelje / nastavnike za rad u vrtićima, školama i đačkim domovima.

16. Temeljitom i kvalitetnom stručnom podrškom i praćenjem rada i zalaganja svakog odgojno-obrazovnoga djelatnika omogućiti kontinuirani razvoj stručnjaka, smanjenje profesionalnog stresa te mnogo više nego do sada skrbiti o zdravlju nastavnog osoblja.

17. Smatramo da je potrebno započeti promicati intenzivnu suradnju između visokoškolskih ustanova, istraživačkih instituta, centara za socijalni rad, stručnih udruga osnovanih s ciljem unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog rada i uspješnih hrvatskih poduzetnika u domovini i inozemstvu s ciljem stvaranja znanja kao temelja za inovativan i kreativan razvoj gospodarstva te povezivanjem školovanja sa zapošljavanjem spriječiti odljev mozgova.

18. Zahtijevamo evaluaciju svega novoga što se uvodi u sustav školstva – od velikih projekata poput državne mature preko raznih istraživanja do najnovijih pokusnih programa što ih Vlada planira provoditi sljedeće školske godine; zahtijevamo od Vlade da evaluaciju povjeri neovisnim izvanjskim stručnjacima; zahtijevamo hitno uvođenje sankcija za promašaje; rezultate evaluacija obvezno pravovremeno dati na uvid široj javnosti.


Za Obiteljsku stranku:
predsjednik Mate Knezović