Članci

TRIBINA O FISKALIZACIJI

U četvrtak, 18. listopada 2012. godine u prostorijama Obiteljske Stranke održana je tribina o FISKALIZACIJI. U organizaciji Poduzetničkog kluba OS kao gost-predavač tribine nastupio je Krešimir Jeđud, projektant/konzultant poslovnih sustava u tvrtci INFOKOM software&consulting, sa mrežom partnera (Akuzativ, uslužni obrt).


Prezentiran je usvojeni Prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, te je ukazano na njegovu važnost u smislu podizanja razine svijesti o potrebi plaćanja poreza, kao i suzbijanja sive ekonomije. Ovim zakonom nadalje se propisuje način na koji se obavljaju transakcije prometa u gotovini, određuju se obveznici provedbe fiskalizacije kao i model fiskalizacije, propisuju se obvezni dijelovi računa koji trebaju poslužiti učinkovitoj provedbi poreznog nadzora, određuje se postupak etapnog uvođenja obveze fiskalizacije kao i sve ostale odredbe bitne za provedbu fiskalizacije. Budući da su i obrtnici kao fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti oni su također obveznici fiskalizacije u smislu ovog Zakona.
Obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja svakog računa za promet u gotovini (znači prije ispisa računa) elektronički potpisuje elemente računa te ih dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke (internetske) veze.
Ministarstvo financija , Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani elementi računa te jesu li potpisani ispravnim digitalnim certifikatom.
Ako su svi uvjeti ispunjeni Ministarstvo financija, Porezna uprava elementima računa određuje jedinstveni identifikator računa (JIR) te isti vraća obvezniku fiskalizacije putem uspostavljene elektroničke veze u nekoliko sekundi te se omogućuje da se ispiše račun na kojem je ispisan JIR, što znači da se ispisuje račun kojeg je ovjerila Porezna uprava.
Paušalisti ne vode ovaj postupak, već u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi ovjeravaju posebnu knjigu računa označenu rednim brojevima iz koje se izdaju računi.
Porezni obveznici će morati nabaviti zadovoljavajuće uređaje i programsku podršku, uspostaviti povezanost te nabaviti certifikate. Porezna uprava mora uspostaviti centralni sustav prihvata i ovjere podataka te razviti sustav elektroničkog nadzora u prometu gotovinom.
Prezentirano je programsko rješenje OpenERP kao moguće rješenje za obveznike fiskalizacije. Na tribini je prezentiran tehnički, ali i pravni kocept fiskalizacije, sukladno trenutno distupnim informacijama dobivenim iz Porezne uprave. Na kraju tribine gost-predavač, Krešimir Jeđud odgovarao je na pitanja i objašnjavao pojedine točke Zakona o fiskalizaciji.
Na web adresi http://www.fiskalizacija.akuzativ.hr moguće je dobiti detaljnije informacije o fiskalizaciji, kao i preuzeti prezentirane materijale.