Članci

Obiteljska stranka održala okrugli stol s temom: Zdravstveni odgoj u službi preodgoja

 

8. studenoga 2012. u 19 sati u Zagrebu u Matici hrvatskoj, Strossmayerov trg 4, održan je još jedan okrugli stol – ovoga puta s temom koja potresa roditelje djece školske dobi jer se radi o novoj ideologiji koja se na prikriven način uvlači u škole putem raznih zdravstvenih i građanskih programa. Na okruglom su stolu na temu Zdravstveni odgoj u službi preodgoja govorili: mr. sc. Tomislav Gojmerac, dr. med., Berislav Velčić, dipl. iur. i Mate Knezović, predsjednik Obiteljske stranke. 

 
Mate Knezović je u uvodu kazao da su pojedinci i udruge civilnoga društva nizom aktivnosti posljednjih mjeseci pokazali da hrvatski narod ne želi ući u novo ropstvo tzv. novih vrjednota i novih ljudskih prava. Podsjetio je na razloge nastanka Obiteljske stranke. Posebno se osvrnuo na donošenje Zakona o suzbijanju diskriminacije i novu ulogu pučkoga pravobranitelja te na odnos svih saborskih stranaka prema novim ljudskim pravima što se vidi i iz njihove šutnje prema uvođenju novih školskih programa. Zatim je nazočne upoznao s prošlim i sadašnjim akcijama Obiteljske stranke u svezi s uvođenjem zdravstvenoga odgoja. Istaknuo je posljednju i najznačajniju u nizu aktivnosti: osnivanje snažnog pravnog tima koji će voditi pravnu bitku u ratu za hrvatsku djecu o čemu je više govorio gospodin Velčić. Knezović je istaknuo da je novim školskim programima ugrožena sloboda, da kroz njih progovara totalitarni duh – isti onaj duh „koji je doveo na vlast naciste i komuniste“. Također je istaknuo da je vladajuća stranka duhovni i pravni sljednik Komunističke partije Jugoslavije, odnosno Hrvatske te da želi ponovno uništiti slobodu kao jednu od najviših vrjednota. Oštro se osvrnuo na feminističke i slične udruge koje svojom borbom za nova ljudska prava zapravo rasipaju nacionalna bogatstva. Nazvao ih je štetočinama i pijavicama na tijelu hrvatske države i sredstvom za „stvaranje poslušnog, glupog, nemislećeg i nesavjesnog naroda“.
U drugom dijelu izlaganja Knezović je progovorio o kršćanima koji čine većinu u Hrvatskoj dok su istovremeno hrvatske institucije u kojima kršćani rade „postale strukture zla“. Knezović smatra da su kršćani najveća opasnost za kršćanske vrjednote jer su postali salonski kršćani – „ljudi  koji se ne žele izložiti nikakvoj opasnosti“. Za razliku od stranaka koje sebe nazivaju demokršćanskima, a izglasavaju protukršćanske zakone, Obiteljska stranka – ističe Knezović – nije demokršćanska, nego „stranka nadahnuta kršćanskim naukom, kršćanskom filozofijom, kristovskim duhom i iz tog nadahnuća gradi novu političku filozofiju“.
Na kraju izlaganja Knezović je ponudio rješenje izlaska iz sadašnjega stanja. On rješenje vidi u okupljanju svih mislećih Hrvata koji će jasno iznijeti svoje stavove i uzeti u svoje ruke pravne, političke, medijske, kulturološke i druge instrumente, inače će Hrvatska – u suprotnom – bespovratno zakoračiti u novi svijet u kojem za slobodnoga čovjeka nema mjesta. 

Berislav Velčić, dipl. iur., posebno je istaknuo članke Ustava koji garantiraju slobodu savjesti i vjeroispovijedi te pravo roditelja da svoju djecu odgajaju samostalno pazeći na potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti. Upitao je nazočne roditelje: Kako se može očekivati skladan razvoj ako je jedna vrsta odgoja u školi, a druga u roditeljskom domu? Kako roditelji mogu osigurati odgoj svoje djece u skladu sa svojim uvjerenjima  ako im je u školama nametnut odgoj koji je protivan njihovom uvjerenju? Kazao je da se suprotstavljanjem roditeljskoga odgoja i odgoja u školi krši Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 2. stavak 2. Zatim je, ističući članak 9. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, citirao članak 2. Protokola  iste Konvencije: „Nikome ne će biti uskraćeno pravo na obrazovanje. U obavljanju svojih funkcija povezanih s odgojem i poučavanjem država će poštovati pravo roditelja da osiguraju odgoj i poučavanje u skladu sa svojim vjerskim i filozofskim uvjerenjima." Podsjetio je na činjenicu da je RH 30. rujna 1993. prihvatila odluke Konvencije o pravima djeteta čime se uvrstila među one napredne zemlje koje su preuzele obvezu osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. A članak 2. stavak 2. iste Konvencije određuje da će države poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja na temelju statusa, djelatnosti, iskazanih uvjerenja ili vjerovanja njegovih roditelja, zakonskih skrbnika ili članova obitelji. Istaknuo je i članak 3. Konvencije koji određuje da se u svim akcijama koje se odnose na djecu, bilo da ih poduzimaju javne ili privatne ustanove socijalne skrbi, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, prednost mora dati onomu što je za djecu najbolje.
U zaključku je istaknuo da se unatoč članku 5. u kojem piše da će države poštivati odgovornosti, prava i dužnosti roditelja, ne može kazati da se u RH sadašnjim zdravstvenim odgojem u školi uzimaju u obzir prava roditelja.

Prijedlog pravnih postupaka:
a) podnošenje prijedloga za donošenje privremene mjere kojom bi se dijete oslobodilo obveze pohađanja obrazovnog programa koji je suprotan roditeljskom odgoju
b) podnošenje zahtjeva državi za mirno rješenje spora
c) podnošenja tužbe zbog povrjeda određenog prava pojedinoga djeteta odnosno roditelja da odgaja drugačije od odgoja propisanog zdravstvenim odgojem
d) pokretanje postupka pred upravnim sudom za utvrđenje nezakonitosti ili ništavosti odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojom uvodi provedbu zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama
e) podnošenje ustavne tužbe


U uvodu je svoga izlaganja mr. sc. Tomislav Gojmerac, dr. med., kazao da se 15 godina bavi praćenjem razvitka djece i da je ovoj temi pristupio s medicinskoga stajališta. Smatra da je spolni odgoj u školama potreban i da škola treba i na tom području pomoći roditeljima kao primarnim odgojiteljima. Iznio je niz činjenica s kojima sudionici okrugloga stola nisu bili upoznati. Naime, javnost je posljednjih mjeseci slušala da su prva tri modula zdravstvenog odgoja vrlo dobro načinjena i da roditelji ne bi trebali imati apsolutno ništa protiv njihovih sadržaja. Međutim, iz izlaganja doktora Gojmerca jasno je da i u tom dijelu programa postoje veliki problemi. On smatra da zdravstveni odgoj mora biti u funkciji zdravlja, cjelovit i da mora imati odgojnu komponentu, odnosno formiranje same osobe. Istaknuo je da je u predloženom zdravstvenom odgoju, u uvodu, navedena potrebitost integriteta te da je djelomično navedena čak i definicija zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije. Međutim, on smatra da u uvodu postoji nešto što je teško prispodobiti ostalom dijelu, a to je da će „temelj odgoja biti različitost promišljanja i želja, a ne stručna utemeljenost“ te da se 4. modulom izvlači dio ljudske osobnosti iz konteksta programa. Istaknuo je da u tablici ponuđenoj u kurikulumu ima začuđujućih stvari s medicinskoga gledišta. Govorio je i o problemima na koje nailazi u praksi. Istaknuo je da se u kurikulumu planira premalo govoriti o organskom, a jako puno o probavnom sustavu. Također se premalo – samo jedan sat – govori o organima vida i sluha, i to kroz medicinu rada. Uopće nisu navedene poremetnje koje mogu nastati u vidu i sluhu tijekom zabave i užitaka. Socijalni razvitak se prikazuje kroz materijalne sadržaje. U dijelu socijalnog i emocionalnog razvitka ne uključuju se braća, sestre, roditelji, bračna zajednica ni bilo koje druge osobe. Nedostaju sadržaji kojima bi se djecu podučavalo ponašanju prema vršnjacima, starijima i sl. Duhovna se dimenzija u cijelom kurikulumu za osnovnu školu ni ne spominje. Pojedini sadržaji nisu primjereni po opsegu i redoslijedu obrade. Navodi se i nešto što s medicinskoga stajališta nije istina: tvrdnja potrebe cjepiva. U sadržajima o prevenciji nasilja i ovisnosti previše se naglašavaju negativnosti, ali i one koje se navode – nisu potpune. Osim toga i tu je zanemaren socijalni aspekt, smatra gosp. Gojmerac. U modelu o spolnosti ne slijede se stručne spoznaje iz područja neuroznanosti i psihologije. Selektivnost i manjkavost izražene su u ovom dijelu više nego u prethodnima. U svezi s ponuđenom literaturom dr. Gojmerac smatra da su navedene reference potpuno neprimjerene. Nije naveden nijedan naslov o razvitku mozga itd.
Na kraju svoga izlaganja  ponovno je istaknuo glavne manjkavosti kurikuluma i zaključio da se radi o obmani: sadašnji je zdravstveni odgoj medicinski necjelovit i u pristupu selektivan; čovjek je sveden na tijelo i na „ja“; govori se o užitcima i pravima, a ni spomena o tome da bi osoba mogla imati kakve dužnosti prema sebi i očuvanju svoga zdravlja i zdravlja drugih. U samom pristupu sadržaju nije predviđeno prihvaćanje nikakvoga stajališta, nego je ponuđeno ponašanje u određenim situacijama uz pretpostavku da dijete u tome već jest. Formativni je dio neophodan ako se ima u vidu zdravlje kakvo se traži prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, a o tome u sadašnjem kurikulumu nema govora, zaključio je gosp. Gojmerac.
Nakon uvodnih izlaganja koja su iz sasvim novoga kuta rasvijetlila odrednice Kurikuluma zdravstvenoga odgoja uslijedila je duga i bogata rasprava. Sudionike okrugloga stola najviše su zanimali pravni koraci koje moraju poduzeti roditelji djece školske dobi kako bi zaštitili svoju djecu te kako bi hrvatska javnost u konačnici odbacila ovaj sadašnji poguban zdravstveni odgoj i za sva vremena zatvorila put nasilnom uvođenju bilo kojih školskih zdravstvenih programa.

Uključite se u akciju Obiteljske stranke: Branimo Ustav, ne dajmo svoju djecu!


Obiteljska je stranka pokrenula akciju Branimo Ustav, ne dajmo svoju djecu! Cilj je zaustavljanje i povlačenje programa zdravstvenog odgoja iz škola.
Pozivamo Vas da se zajedno odupremo preodgoju hrvatske djece.
Što možete učiniti?
Proslijedite ove materijale prijateljima i poznanicima koji imaju školsku djecu.
 
•        Obavijestite ravnatelja da Vaše dijete neće pohađati program zdravstvenog odgoja. Obrazac preuzmite ovdje.
•        U dogovoru s roditeljima čija djeca pohađaju istu školu, na zajedničkom obrascu obavijestite ravnatelja da Vaša djeca ne će pohađati program zdravstvenog odgoja. Obrazac preuzmite ovdje.
•        Ako ste učitelj/nastavnik/profesor, pozovite se na prigovor savjesti. Obrazac proslijedite učiteljima/nastavnicima/profesorima koje poznajete. Obrazac preuzmite ovdje.

Pravni tim Obiteljske stranke priprema sljedeće potrebne materijale za pravnu borbu o čemu ćemo Vas izvijestiti na internetskim stranicama Obiteljske stranke.

Anđa Lovrić, prof., dopredsjednica Obiteljske stranke