Članci

ŽALBA PROTIV OCJENE VIJEĆA ČASTI HRVATSKOG NOVINARSKOG DRUŠTVA

OBITELJSKA STRANKA

HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO
Na broj: 43-4/12

ŽALBA PROTIV OCJENE Broj: 43-4/12, od 15. studenoga 2012.

Pravovremeno

Zaključkom Vijeća časti, na sjednici od 29. listopada, ustvrđeno je da novinarka Karmen Šore nije povrijedila Kodeks časti.

 

Naime, podnositelj je svojom prijavom protiv navedene novinarke tvrdio da je spomenuta novinarka uoči gay prida u Splitu, 8. svibnja 2012., u emisiji HTV-a Hrvatska uživo, poistovjetila Grad Split i građane tog grada s fašizmom i nasiljem riječima: „Krunica u jednoj ruci, druga u zraku, sve praćeno pozivom na linč nije slika grada koji se diči tisućljetnom kulturom“. Nadalje je tvrdio da je to vrijeđanje i klevetanje vjernika kojima je krunica važan simbol vjere, kao i da građani Grada Splita imaju pravo na svoje mišljenje u svezi s tom paradom.

Vijeće časti HND-a je pobijanim zaključkom odbilo prijavu uz citiranje obrane prijavljene novinarke u kojoj ona iznosi svoje viđenje, a temeljem tog viđenja Vijeće jednostavno zaključuje da je novinarka izrazila svoj stav.

Zaključak je neutemeljen jer Vijeće i nije razmatralo razloge prijave.

Naime, Vijeće nije utvrdilo je li novinarka prenijela točnu i potpunu informaciju, te štitila dostojanstvo, čast i ugled Grada Splita te vjernika općenito, kojima je krunica važan simbol vjere. Dakle, Vijeće nije utvrdilo je li krunica simbol katoličke vjere, je li ona bila u nečijoj jednoj ruci, dok je druga bila podignuta kao simbol fašizma-nacizma, ili je to novinarka jednostavno dodala svom izvješću kao efektan način omalovažavanja Grada Splita, njegovih građana i katolika. Dakle, Vijeće nije utvrdilo je li došlo do povrede odredbe toč. 1. Kodeksa časti HND-a, nego uvredljivu obranu da se „upravo tom rečenicom brani krunicu i vjeru“. Slijedom iznijetog, ne samo da je novinarka vrijeđala u prilogu, nego i u svojoj obrani iznosi uvrede!

Nadalje, odredbom toč. 13. Kodeksa časti članovi HND-a dužni su štititi temeljna ljudska prava i jednakost svih građana, te je zabranjeno koristiti i stvarati stereotipe. Vijeće nije ispitalo je li jednoj grupaciji novinarka povlađivala, dok je drugu diskriminirala i koristila ili stvarala stereotip. Novinarka niti jednom slikom nije pokazala ni jednu osobu koja bi pokazivala krunicu u jednoj ruci, a fašistički pozdrav drugom rukom. Ne može se uzeti u obzir obrana da se susretala s „verbalnom agresijom prema LBTG zajednici“ i da je rečenica „ubij pedera“ bila česta. Takvi pozivi na nasilje su kršenje zakona i osobe koje bi pozivale na takvo nasilje imaju svoje ime i prezime. To nije „slika Grada Splita“ kako je novinarka iznijela. Još je čudnija obrana da se time brani krunica. Uostalom, novinarka i ne tvrdi da je vidjela i jednu osobu koja bi imala krunicu u ruci i fašistički pozdravljala. Pa i u slučaju da je takvu sliku vidjela ona se ne može poopćiti na sve katolike i/ili Grad Split. Dakle, očito je da je novinarka namjerno htjela izazvati gađenje prema krunici i vjernicima-katolicima te ih poistovjetiti s fašizmom. Međutim, u pobijanom zaključku nije došlo do utvrđivanja tih činjenica, nego se lakonski zaključuje da je „novinarka izrazila svoj stav“. Ne radi se o stavu, nego o uvredi i kleveti. Slobodno je iznositi stavove, međutim, ovdje se radi o činjenicama. Tvrdi se da je zapravo prevladavajuće dizanje ruke na fašistički pozdrav i krunica u ruci. Takva slika je slika „grada koji se diči tisućljetnom kulturom“ poslana hrvatskoj javnosti. Prema tome, ne može se raditi o mišljenju, nego o činjenici. Tu činjenicu je Vijeće ignoriralo te ju prikazuje kao mišljenje.

Iz naprijed iznijetog vidljivo je da je u izvješću došlo do poticanja vjerske netrpeljivosti i stereotipa prema katolicima te Gradu Splitu koji u pretežitom dijelu očigledno ne podržava gay parade, a na što ima pravo ukoliko građani Splita smatraju da takve parade ne doprinose Splitu kao gradu tisućljetne kršćanske kulture.

Stoga smatramo da je došlo do kršenja odredbi čl. 1, 13. i 14. Kodeksa časti. Predlažemo da se održi rasprava, da se pregleda prilog, te da se novinarka kazni sukladno odredbama HND-a.

Nakon utvrđivanja svih činjenica molimo da nas izvijestite o rezultatima.

S poštovanjem.

Mate Knezović, predsjednik Obiteljske stranke