Članci

ZDRAVSTVENI ODGOJ I GREŠKE KOJE ČINE PROTIVNICI OVAKVOG „ODGOJA“ U JAVNOSTI

Ovim člankom ukratko se osvrćem na teška kršenja zakona i demokratske procedure koja je počinjena prilikom donošenja Kurikuluma zdravstvenog odgoja i Odluke o uvođenju kurikuluma zdravstvenog odgoja.

 Kod donošenja bilo koje odluke od strane nadležnih državnih tijela moraju se poštivati dva demokratska i pravna načela:
1. Da je provedena zakonom ustanovljena procedura (postupak) za donošenje te odluke,
2. Da je u takvom zakonitom postupku materija (sadržaj) zakonit.

 

Kod uvođenja tzv. Zdravstvenog odgoja nije ispunjen ni jedan ni drugi uvjet!

Naime, i zalagači i protivnici ovog i ovakvog Zdravstvenog odgoja redovito navode da nije proveden valjan postupak. No, začudo, i jedni i drugi preko toga prelaze kao, zapravo, nevažnog pitanja. Umjesto da se upravo to pitanje postavi u središte javnog interesa preko njega se olako prelazi. Ovo pokazuje demokratsku nezrelost nekih sudionika rasprave. Zakonita procedura je preduvjet za zakonitu odluku. Ako nema zakonitog postupka i sama odluka je nevaljana. U tom slučaju o sadržaju ne bi trebalo ni raspravljati. Tek u valjanom postupku valjano se raspravlja o sadržaju.

No, i pod pretpostavkom da je proveden valjan postupak morali bismo govoriti o sadržaju uvedenog Zdravstvenog odgoja. Sadržaj također mora biti u skladu sa zakonom. Niz stručnjaka, mnoštvo roditelja te udruge i vjerske zajednice uočile su da je sadržaj ime pedofilske elemente.

Prema pozitivnim propisima i prirodnom pravu roditelj ima prioritetno pravo na odgoj djeteta. No, odmah valja istaknuti da ni roditelj nema apsolutno pravo na odgoj kako mu se prohtije. Dakle, roditelj nema pravo dati svoje dijete pedofilskom odgoju ili pedofilu. S te strane možemo reći da se, zbog ozbiljnih sumnji u nezakonit sadržaj, ovakav Zdravstveni odgoj ne bi smio provoditi sve dok se potpuno ne odbace ozbiljne sumnje koje se u javnosti iznose.

Osobno smatram da trebamo javnost izvješćivati o tome da uvedeni spolni odgoj nije prihvatljiv ni za koga. Ako prihvatimo da se neka djeca prepuste pedofilskom odgoju onda smo i mi suodgovorni za njihovo spolno uznemiravanje, koje je kazneno djelo prema čl. 156. Kaznenog zakona Republike Hrvatske koji osobito kažnjava počinitelje prema djeci. Također kazneno djelo, iz čl. 158. Kaznenog zakona, spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina i spolni odnošaj s tim djetetom te s tim izjednačena spolna radnja ili druga bludna radnja, ali i samozadovoljavanje ako je dijete navedeno na to. Ako je dijete u stanju ovisnosti onda je to osobito teško kazneno djelo. Budući da se upravo takve radnje potiču u Zdravstvenom odgoju svi sudionici takvog djela bili bi počinitelji kaznenog djela. Ovoj odredbi ne umiče ni ministar Jovanović i druge odgovorne osobe u cijelom lancu vlasti. Slično ovom kaznenom djelu je i kazneno djelo zlouporabe djeteta starijeg od petnaest godina. Kazneno djelo iz čl. 161. KZRH je i mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba.

Greške, ja bih ih nazvao strateške naravi, u javnosti čine i protivnici ovakvog zdravstvenog odgoja. Naime oni polaze polaze od krivih teza. S jedne strane govori se o pravu izbora koji bi morali imati roditelji. Tu su u pravu! Međutim, s druge strane govori se da bi pravo izbora bilo zadovoljeno kada bi se uveo i drugi program Zdravstvenog odgoja (ovdje se misli na GROZDOV). Tu nisu u pravu! Pravi izbor je vjeronauk! To znači slijedeće: U školi postoji katolički, pravoslavni, islamski vjeronauk i roditelj može prihvatiti jedan od ponuđenih vjeronauka, no može odbiti sve. To je izbor! Na žalost ovakvim istupima daje se nesvjesno legitimitet uvedenom Zdravstvenom odgoju.

Pitamo se kako se daje legitimitet uvedenom Zdravstvenom odgoju? Daje se tako što se s jedne strane tvrdi da je postupak (procedura) uvođenja bila manjkava (nezakonita i nedemokratska). No, s druge strane se kaže: Uvedite i naš Zdravstveni odgoj i sve će biti u redu. Praktično se daje poruka da bismo oprostili to nasilje ukoliko možemo i mi od njega imati koristi. Ovdje se ruše načela i to nije dobro.

Nadalje, roditelj ima pravo odgoja, no nema apsolutno pravo na taj odgoj kako mu se prohtije. Dakle, roditelj nema pravo dati svoje dijete pedofilskom odgoju ili pedofilu. S te strane mi ne možemo reći da se uopće smije provoditi zbog sadržaja Zdravstveni odgoj koji je uveden. Smatram da trebamo javnost izvješćivati o tome da uvedeni spolni odgoj nije ni za koga. Ako prihvatimo da se neka djeca prepuste pedofilskom odgoju onda smo i mi suodgovorni za njihovo spolno uznemiravanje i zlostavljanje koje je protivno i Kaznenom zakonu RH, dobrobiti djece i njihovom cjelovitom razvoju.

Upravo zbog gore navedenog bit će zanimljivo pratiti razvoj događaja pred Upravnim sudom u Zagrebu, pred kojim se vodi postupak povodom tužbe za utvrđenje ništetnosti Odluke o uvođenju kurikuluma zdravstvenog odgoja, pod posl. Br.  US/I-4229/12.

Mate Knezović