Članci

JOVANOVIĆEV JURIŠ NA USTAV RH

 

Još se tinta na odluci Ustavnoga suda nije osušila, a ministar Jovanović već prvim riječima iznosi laži u javnost, krši Ustav i najavljuje daljnje korake kojima će nastaviti rušiti Ustav, zakone te osnovna ljudska prava roditelja, djece i nastavnoga osoblja. Naravno, nisu Jovanović i Milanović tu zbog provođenja odredaba Ustava nego je Ustav u službi njihove genderističko-komunističke ideologije!

 

No, pođimo redom. Ministar je u konspirativnoj akciji (konspirativnost, urota, podlost, zaplotnjaštvo, bezakonje) 27. kolovoza 2012. na konferenciji za novinstvo najavio donošenje i provedbu svoga “najvažnijeg projekta”, a taj bi bio Zdravstveni odgoj. Naravno da mu pri tome nije na pamet padala procedura propisana Zakonom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju jer za ustavna prava roditelja, djece i nastavnog osoblja valjda nikad nije ni čuo. Ta bi procedura, ako ćemo po zakonu, izgledala ovako:
1. raspisivanje natječaja ili barem javni poziv za izradu kurikula zdravstvenog odgoja
2. izrada programa
3. znanstvena i stručna recenzija
4. javna rasprava
5. edukacija nastavnika
6. uvođenje programa.

Budući da se radilo o urotničkom programu, s urotničkim ciljevima, procedura je bila smetnja koju je trebalo pošto-poto preskočiti. Jedina procedura koju je trebalo ostvariti jesu interesi  pederastijskih udruga i poslodavaca koji su Partiju doveli na vlast, oprostili i zaboravili joj zločinačku bit i djela kako bi u novim okolnostima nastavila stare zločine protiv hrvatskog naroda. Takva procedura, partijsko-genderistička, nije smjela biti zaboravljena. Apetiti pedersko-lezbijskih udruga za (pre)odgojem naše djece u pedere i lezbijke, u zločince i ubojice, u ubojice sebe i nas – njihovih roditelja, u razarače naše civilizacije i vjere, u ljude bez srama i savjesti, u potrošače svakoga duhovnog i materijalnog otrova bili su potpuno zadovoljeni. Nisu im se na putu ostvarenja zlih ciljeva suprotstavili, nisu im čak ni prigovorili svi ti silni zaštitnici djece (Pravobraniteljica za djecu, Rode, GONG…), a ni silni zaštitnici ljudskih prava (Pučki pravobranitelj, Odbor za ljudska prava Sabora, Vladin odbor za ljudska prava, Platforma 112, Transparency international, EU…). Ne, oni su sve to podržali jer žele našu djecu učiniti svojim robljem!
Budući da je došlo do prave pobune protiv Jovanovićeve “procedure” i sadržaja tzv. Zdravstvenoga odgoja – od strane roditelja, učitelja i profesora, ravnatelja, vjerskih zajednica, intelektualaca, pravnika, slobodnih medija, odnosno naroda – ministar Jovanović je 30. siječnja 2013. donio novu Odluku o uvođenju Kurikuluma zdravstvenog odgoja, koju je, za razliku od prve, objavio u Narodnim novinama. Kao, eto, sada je procedura zadovoljena. Ne smije se zaboraviti: obje su odluke donesene tijekom školske godine te se, stoga, nisu ni mogle odnositi na ovogodišnje programe koje su škole obvezne donijeti – sukladno Zakonu o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju – do 15. rujna za tekuću školsku godinu.

Ovo, dosad rečeno, bilo je samo šturo prikazivanje događaja u vezi s kršenjem procedure, no, pogledajmo što se dogodilo nakon Odluke Ustavnog suda, U-II/1118/2013 od 22. svibnja 3013.

22. svibnja 2013. Ustavni sud donosi svoju Odluku te ju s obrazloženjem istoga dana objavljuje na svojoj internetskoj stranici. Istoga dana i ministar Jovanović saziva svoju konferenciju za novinstvo i jasno obznanjuje da mu Odluka ništa ne znači, pri čemu obmanjuje hrvatski narod i cijelu javnost. Evo nekoliko citata iz Odluke i nekoliko očitovanja ministra Jovanovića kao zaključaka koje nije teško izvesti.
Alineja I Odluke Ustavnog suda glasi: Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida  Odluka o uvođenju, praćenju i provedbi Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama … koja je stupila na snagu 21. veljače 2013., te njezin sastavni dio: Kurikulum zdravstvenog odgoja.      

Ministar Jovanović jasno i glasno izjavljuje: Kurikulum zdravstvenog odgoja nije ukinut.
 
Zaključak: Jovanović obmanjuje hrvatsku javnost i daje do znanja da ne priznaje odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske. Za dokaz pročitajte odluku Ustavnog suda.

Ministar Jovanović: Nijedna sadržajna činjenica Kurikuluma nije dovedena u pitanje.

Zaključak: Budući da je Ustavni sud ukinuo Odluku i njezin sastavni dio, Kurikulum, ne postoji ni jedna sadržajna činjenica. Ako nema sadržaja, nema ni činjenica. Dakle, ministre, nema sadržaja, postoji samo tabula rasa (prazna ploča). Jednostavno je, druže ministre. Nema kurikuluma, ne postoji, gotovo je, nema sadržaja, nema činjenica, ničega nema, prazno, šuplje, vakum.

Ministar Jovanović: Ustavni sud, dapače, potiče provedbu zdravstvenog odgoja.

Zaključak: Konačno je ministar u pravu, ali samo ako se ova rečenica izdvoji izvan konteksta cjelokupnih njegovih tvrdnji. Ustavni sud je naložio “da će se, do donošenja kurikuluma zdravstvenog odgoja u postupku usklađenom s ustavnim zahtjevima, u nastavi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj predavati sadržaji zdravstvenog odgoja sukladno programu koji se provodio do početka školske godine 2012/2013.” Dakle, novi kurikulum može se donijeti samo sukladno Ustavu i zakonu. Kada će on biti donesen, za Ustavni sud nije važno, važno je da bude u skladu s Ustavom i zakonom. Dakle, Ustavni sud ne potiče nego nalaže provedbu onih sadržaja zdravstvenog odgoja koji su se provodili do donošenja “slavnog” Jovanovićeva kurikuluma.

Ministar: Jedino što je sporno tiče se dijela procedure.

Zaključak: Ministar opet obmanjuje nastojeći ublažiti surovu stvarnost za sebe i Vladu. Stvar je jednostavna i jasna: ukinuta je Jovanovićeva Odluka i sam Kurikulum kao njezin sastavni dio. Još jednom: Ništa ne postoji! Procedura je u cijelosti bila nevaljana, odnosno protuustavna i nezakonita!

Ministar: Ja smatram da naša procedura nije povrijedila ni jedan zakon ni Ustav. Međutim, ja poštujem poredak RH pa poštujem i odluku Ustavnog suda.

Zaključak: Ministrovo mišljenje je potpuno irelevantno. Ipak se trebao suzdržati od komentara kako ne bi kršio odredbe Ustava o trodiobi vlasti i odredbe Ustavnog zakona o ustavnom sudu. Dakle, ministar mora dati ostavku. On, jednostavno, nema izlaza. Jedini izlaz je ukidanje Ustavnog suda i Ustava kako bi Milanović i Jovanović preuzeli sve prerogative zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti. S obzirom da se (kao pile u kučinu) upleo i u osobne razračune s Ustavnim sudom i sucima Ustavnog suda – Jovanović jednostavno nema izlaza.

Ministar: Od 1. do 30. lipnja provest će se javna rasprava o kurikulumu zdravstvenog odgoja.

Zaključak: O čemu, molim lijepo, i kakva javna rasprava? O kojem kurikulumu? Kao što je iz gore navedenog jasno vidljivo da nema kurikuluma, ministar ponovno hoće provesti javnu raspravu – o onom čega nema. Ovo je, ipak, previše! Predlažem ocjenu radne sposobnosti ministra Jovanovića. Njegovo zdravstveno stanje mislim da nije dobro. Ministar ponovno hoće sve bez procedure. Ministre, nema ničega! Nema kurikuluma! Vaši privatni odnosi s obitelji premijera Milanovića irelevantni su za hrvatski pravni sustav! Vaša svađa s predsjednicom Ustavnog suda i cijelim Ustavnim sudom samo pokazuje da ste rušitelj ustavnoga poretka. Vi srozavate ugled Ustavnog suda. Vlada iVi ionako nemate nikakav ugled. Stvar je jednostavna – odlazite ili ćete biti prinuđeni sramotno odstupiti!

Mate Knezović,
dipl. iur., predsjednik Obiteljske stranke