Članci

LAŽNA JAVNA RASPRAVA JE IZBJEGAVANJE IZVRŠENJA ODLUKE USTAVNOG SUDA

Poštovani gospodine ministre Jovanoviću!

Vi ste u konspirativnoj akciji (konspirativnost, urota, podlost, zaplotnjaštvo, bezakonje) 27. kolovoza 2012. na konferenciji za novinstvo najavili donošenje i provedbu svoga “najvažnijeg projekta”, a taj bi bio Zdravstveni odgoj. Naravno da Vam pri tome nije na pamet padala procedura propisana Zakonom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju jer za ustavna prava roditelja, djece i nastavnog osoblja valjda nikad niste ni čuli. Ta bi procedura, ako ćemo po zakonu, izgledala ovako:
1. raspisivanje natječaja ili barem javni poziv za izradu kurikula zdravstvenog odgoja
2. izrada programa
3. znanstvena i stručna recenzija
4. javna rasprava
5. edukacija nastavnika
6. uvođenje programa.

 

Budući da se radilo o urotničkom programu, s urotničkim ciljevima, procedura je bila smetnja koju je trebalo pošto-poto preskočiti. Jedina procedura koju je trebalo ostvariti jesu interesi  homoseksualnih udruga i poslodavaca koji su Partiju doveli na vlast, oprostili i zaboravili joj zločinačku bit i djela kako bi u novim okolnostima nastavila stare zločine protiv hrvatskog naroda. Takva procedura, partijsko-genderistička, nije smjela biti zaboravljena. Apetiti homoseksualnih udruga za (pre)odgojem naše djece u zločince i ubojice, u ubojice sebe i nas – njihovih roditelja, u razarače naše civilizacije i vjere, u ljude bez srama i savjesti, u potrošače svakoga duhovnog i materijalnog otrova bili su potpuno zadovoljeni. Nisu Vam se na putu ostvarenja zlih ciljeva suprotstavili, svi ti silni zaštitnici djece (Pravobraniteljica za djecu, Rode, GONG…), a ni silni zaštitnici ljudskih prava (Pučki pravobranitelj, Odbor za ljudska prava Sabora, Vladin odbor za ljudska prava, Platforma 112, Transparency international, EU…). Ne, oni su sve to podržali jer žele našu djecu učiniti svojim robljem!
Budući da je došlo do prave pobune protiv Vaše “procedure” i sadržaja tzv. Zdravstvenoga odgoja – od strane roditelja, učitelja i profesora, ravnatelja, vjerskih zajednica, intelektualaca, pravnika, slobodnih medija, odnosno naroda – Vi ste 30. siječnja 2013. donijeli novu Odluku o uvođenju Kurikuluma zdravstvenog odgoja, koju ste, za razliku od prve, objavili u Narodnim novinama. Kao, eto, sada je procedura zadovoljena. Ne smije se zaboraviti: obje su odluke donesene tijekom školske godine te se, stoga, nisu ni mogle odnositi na ovogodišnje programe koje su škole obvezne donijeti – sukladno Zakonu o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju – do 15. rujna za tekuću školsku godinu.

No, što se dogodilo nakon Odluke Ustavnog suda, U-II/1118/2013 od 22. svibnja 3013.?

22. svibnja 2013. Ustavni sud donosi svoju Odluku te ju s obrazloženjem istoga dana objavljuje na svojoj internetskoj stranici. Istoga dana i Vi sazivate svoju konferenciju za novinstvo i jasno obznanjujete da Vam Odluka ništa ne znači, pri čemu obmanjujete hrvatski narod i cijelu javnost. Evo nekoliko citata iz Odluke i nekoliko Vaših očitovanja kao zaključaka koje nije teško izvesti.
Alineja I. Odluke Ustavnog suda glasi: Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida  Odluka o uvođenju, praćenju i provedbi Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama … koja je stupila na snagu 21. veljače 2013., te njezin sastavni dio: Kurikulum zdravstvenog odgoja.      

No Vi jasno i glasno izjavljujete: Kurikulum zdravstvenog odgoja nije ukinut.
 
Zaključak: Vi obmanjujete hrvatsku javnost i dajete do znanja da ne priznajete odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske. Za dokaz pročitajte odluku Ustavnog suda.

Vi: Nijedna sadržajna činjenica Kurikuluma nije dovedena u pitanje.

Zaključak: Budući da je Ustavni sud ukinuo Odluku i njezin sastavni dio, Kurikulum, ne postoji ni jedna sadržajna činjenica. Ako nema sadržaja, nema ni činjenica. Dakle, ministre, nema sadržaja, postoji samo tabula rasa (prazna ploča). Jednostavno je, druže ministre. Nema kurikuluma, ne postoji, gotovo je, nema sadržaja, nema činjenica, ničega nema, prazno, šuplje, vakum.

Vi: Ustavni sud, dapače, potiče provedbu zdravstvenog odgoja.

Zaključak: Konačno ste u pravu, ali samo ako se ova rečenica izdvoji izvan konteksta cjelokupnih vaših tvrdnji. Ustavni sud je naložio “da će se, do donošenja kurikuluma zdravstvenog odgoja u postupku usklađenom s ustavnim zahtjevima, u nastavi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj predavati sadržaji zdravstvenog odgoja sukladno programu koji se provodio do početka školske godine 2012/2013.” Dakle, novi kurikulum može se donijeti samo sukladno Ustavu i zakonu. Kada će on biti donesen, za Ustavni sud nije važno, važno je da bude u skladu s Ustavom i zakonom. Dakle, Ustavni sud ne potiče nego nalaže provedbu onih sadržaja zdravstvenog odgoja koji su se provodili do donošenja Vašeg “slavnog” kurikuluma.

Vi: Jedino što je sporno tiče se dijela procedure.

Zaključak: Opet obmanjujete nastojeći ublažiti surovu stvarnost za Vas i Vladu. Stvar je jednostavna i jasna: ukinuta je Odluka i sam Kurikulum kao njezin sastavni dio. Još jednom: Ništa ne postoji! Procedura je u cijelosti bila nevaljana, odnosno protuustavna i nezakonita!

Vi: Ja smatram da naša procedura nije povrijedila ni jedan zakon ni Ustav. Međutim, ja poštujem poredak RH pa poštujem i odluku Ustavnog suda.

Zaključak: Vaše mišljenje je potpuno irelevantno. Ipak se trebao suzdržati od komentara kako ne biste kršili odredbe Ustava o trodiobi vlasti i odredbe Ustavnog
zakona o ustavnom sudu. Dakle, ministre morate dati ostavku. Jednostavno, nemate izlaza. Jedini izlaz je ukidanje Ustavnog suda i Ustava kako bi Milanović i Vi preuzeli sve prerogative zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti

Vi: Od 1. do 30. lipnja provest će se javna rasprava o kurikulumu zdravstvenog odgoja.

Zaključak: O čemu, molim lijepo, i kakva javna rasprava? O kojem kurikulumu? Kao što je iz gore navedenog jasno vidljivo da nema kurikuluma, ponovno hoćete provesti javnu raspravu – o onom čega nema. Nema kurikuluma! Vaši privatni odnosi s obitelji premijera Milanovića irelevantni su za hrvatski pravni sustav! Vaša svađa s predsjednicom Ustavnog suda i cijelim Ustavnim sudom samo pokazuje da ste rušitelj ustavnoga poretka. Vi srozavate ugled Ustavnog suda.

Dakle, lažna javna rasprava koju provodite ovih dana je eklatantan primjer kršenja odluke Ustavnog suda, Ustava i zakona Republike Hrvatske. 

Mate Knezović,
dipl. iur., predsjednik Obiteljske stranke