Članci

SAVJEST I POLITIKA

Kada prosječan čovjek čuje slijed riječi savjest i politika sigurno pomisli da jedno isključuje drugo. Većina ljudi bi rekla da se savjest i politika nikako ne mogu susresti, odnosno ako se misliš pridržavati uputa savjesti – nemoj se baviti politikom.

No, je li to uistinu tako? Jesu li nam nametnuli takvo mišljenje i vjerovanje? Činjenica je da priziv savjesti do sada u hrvatskoj politici nije bio javno prakticiran sve do prije nekoliko dana.  Pojavilo se nekoliko političara, doduše na nižim razinama, koji su odbili dati tzv. prisegu pozivajući se na prigovor savjesti, vjeru i uvjerenje. Uglavnom, izjavili su da su kršćani, katolici, i da je Isus Krist izričito zabranio prisegu (zakletvu) sljedećom zapovjedi: Još ste čuli da je rečeno starima: Ne krši prisege, nego ispuni što si gospodinu prisegao! A ja vam kažem: Ne kunite se nikako: ni nebom, jer je prijestolje  Božje; ni zemljom, jer je podnožje njegovim nogama; Ni Jeruzalemom, jer je grad velikoga kralja. Ne kuni se ni svojom glavom, jer nisi kadar jednu vlas učiniti bijelom ili crnom (Mt. 5, 33-36)

!

Preostaje pitanje poštuje li država savjest, vjersko ili drugo uvjerenje? Ustav Republike Hrvatske u čl. 40 navodi sljedeće: Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovjerdi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.

Nesumnjivo je da su oni koji su odbili dati prisegu (zakletvu) dobro proučili svoja prava i dobro poznavali svoju vjeru te ju javno očitovali, pri čemu nisu prekršili ni jedan zakon ili drugi propis te su javno izjavili da će poštivati ustavni poredak, zakone i štititi prava i interese svog mjesta. Međutim, nakon toga počelo je javno izrugivanje te pritisci birokracije Grada Zagreba, ucjene i osporavanje već verificiranih mandata. Tako je u MO Ježdovec na sjednicu upala neovlaštena osoba zaposlena u gradskoj upravi, preuzela vođenje sjednice te tvrdila da vjećniku Obiteljske stranke Elvisu Duspari nije verificiran mandat, da nema pravo glasa dok ne položi prisegu. Nakon toga Elvis Duspara je zatražio da se sve tonski snima. Obiteljska stranka i njen mandatar zatražili su zapisnike sa sjednica i tonske zapise.

Valja naglasiti i da je na predsjednika stranke vršen pritisak sa sličnim tezama. No, Obiteljska stranka je već u svoj Statut ugradila prigovor savjesti pa je unutar stranke zabranjeno zahtijevati od dužnosnika, članova ili osoba koje su izabrane s liste Obiteljske stranke prisila na savjest.

Na žalost, u Hrvatskoj ne samo da se od političara ne očekuje savjesno i zakonito postupanje nego se tvrdi da je politika kao zanimanje nemoralna. Tako s jedne strane imamo očekiavanje da politika treba nešto pokrenuti na bolje, no s druge strane od političara se očekuje da ne budu baš moralni. Možda je došlo vrijeme za promjene u odnosu političara prema svom poslanju i odnosu društva prema političarima. Političari su dužni sve svoje snage upotrebljavati za dobrobit svih, no i narod mora to od njih očekivati.

U Zagrebu 5. srpnja 2013.
Mate Knezović, predsjednik Obiteljske stranke