Članci

VUKOVARSKE ŽRTVE IMAJU PRAVO NA POŠTOVANJE I ZAŠTITU

Priopćenje Obiteljske stranke povodom postavljanja ćiriličnih natpisa

Kome je potreban sukob u Vukovaru kroz navodnu zaštitu prava na jezik i pismo srpske nacionalne manjine? Upravo onima koji su doveli do agresije na Hrvatsku i koji slobodnu Hrvatsku ni danas ne mogu zamisliti! Komunistička partija, potpomognuta četničkim elementima, očigledno želi sukob unutar hrvatskog nacionalnog bića i međunacionalni sukob. Za početak tog sukoba izabrala je Vukovar kao duboku hrvatsku ranu i srpsku frustraciju zbog sloma velikosrpskih ciljeva.

 

Obiteljska stranka smatra da nametanje ćirilice u Vukovaru nema ustavno, zakonsko ni moralno utemeljenje. Stoga pozivamo cijeli hrvatski narod i sve hrvatske državljane na otpor novim soljenjima još nezacijeljenih rana. Pozivamo srpsku zajednicu u Vukovaru i Hrvatskoj na otpor komunističko-četničkim izazivanjima podjela. Pozivamo policiju da stane na stranu vukovaraca i hrvatskog naroda.

Hrvatski narod ima pravo otpora komunističko-četničkim planovima koji su doveli do agresije na Hrvatsku, a koji sada lome hrvatsku teško izborenu slobodu. Oduprimo im se civilizirano i odlučno!

U Zagrebu 2. rujna 2013.

Za Obiteljsku stranku predsjednik
Mate Knezović