Članci

PUČKI PRAVOBRANITELJ PROTIV HRVATSKOG PUKA

Pučki pravobranitelj i pravobranitelj za ravnopravnost spolova izdali su zajedničko priopćenje povodom Referenduma o ustavnoj definiciji braka. Uglavnom, ovi pravobranitelji kako ih naziva Ustav (a oni sebe pravobraniteljice) pokazuju osnovno nepoznavanje Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih pravnih akata za zaštitu ljudskih prava. Pravobranitelji su duboko nesretni što se, eto, dopušta da hrvatski narod na referendumu odluči da se i u Ustav Republike Hrvatske unese definicija braka kao zajednice žene i muškarca.


Pravobranitelji bi rado suspendirali Ustavne odredbe iz čl. 3.. Oni tvrde da je samo jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova temelj za tumačenje Ustava. Nije jasno zašto pravobranitelji nisu naveli i ostale najviše vrjednote Ustava (sloboda, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode, vladavinu prava i demokratski višestranački sustav). Nije jasno zašto nisu spomenuli i čl. 1. Ustava koji navodi da „vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu“. Pravobranitelji bi rado suspendirali demokraciju i vlast hrvatskog naroda, da bi ustoličili vlast manjine (nacionalne i seksualne).
Vrlo je interesantno da je pučki pravobranitelj postao zaštitnik uglavnom stvarnih i izmišljenih manjina. On se time odrekao zaštite puka (naroda) i došao u sukob s pukom (narodom). Dovoljno je pogledati mrežnu stranicu Pučkog pravobranitelja i Pravobranitelja za ravnopravnost spolova pa da se vidi koga oni štite. Postali su poslušnici i sluge genderizma (rodne ideologije), nove opake i opasne ideologije koja ima zadatak stvoriti novog, gender (rodnog), čovjeka, nove, gender (rodne), zakone, novu, gender (rodnu), kulturu. Sluge te ideologije u sukobu su s temeljnim ljudskim pravima i slobodama, prirodom i prirodnim pravima, našom kulturom, tradicijom i vjerom.
Na kraju postavlja se pitanje čemu svi ti silni pravobranitelji? Koliko nas oni koštaju? Zbog čega ih mi plaćamo i zašto primaju velike plaće da bi im vlastiti narod bio neprijatelj. Smatram da je došlo vrijeme da se ozbiljno preispita trebaju li nam svi ti pravobranitelji?

U Zagrebu 7. studenoga 2013.
Mate Knezović. Predsjednik Obiteljske stranke