Članci

OBITELJ NA PRVOM MJESTU

O vrijednosti života ne odlučuje njegova snaga, nego njegovo usmjerenje


Život ljudi ima svoje žarište u braku i obitelji, osnovnoj životnoj stanici društva. Hrvatska obitelj koja je na svojim leđima prenijela sve teškoće ateističkog i komunističkog života danas je najugroženiji dio društva i u materijalom i u moralnom pogledu. Obitelj osigurava budućnost naroda i društva (a time i države) prihvaćanjem i odgojem djece, te ju se mora priznavati i podupirati u javnom mišljenju i političkim mjerama. Obiteljski je život zahtijevan. Zahtijevan je, jer se na njega obaraju svi vjetrovi svijeta. Zato je potrebno postati svjestan važnosti obiteljske ustanove i obiteljske odgovornosti.  Samo izgrađene obitelji mogu staviti sebe nasuprot društvu i svijetu koji je postao bezličan i bezimen. Jedino moralno i vjernički formirane obitelji mogu vratiti svijetu narušeno dostojanstvo, obogatiti ga dubokom čovječnošću i djelotvornošću. Zato je važno da takve obitelji postanu inicijatori obiteljske politike i tako postanu odgovorni za preobrazbu društva.


Danas u Hrvatskoj, katolička obitelj u svom svakodnevnom životu ne osjeća potrebnu potporu i potrebno priznanje već se lomi i pada boreći se za opstanak, a roditelji se svom žestinom bore za preživljavanje.
Stabilnost obitelji bitno pogoršava radna nesigurnost roditelja, a s time u vezi i materijalna nesigurnost. Iako su važni problemi morala i odgovornosti za obaveze, osnovni problem je ''golo'' preživljavanje, pitanje osiguravanja svagdanjeg kruha.


Problemi su konkretni


Za svaku obitelj osnovan je problem stanovanja. Problem radnog mjesta, u kojem na jedan oglas za posao dolazi stotine molbi. Potrebno je poticati određenu radnu sigurnost uz pravednu plaću za pošten rad, te pravedno zdravstveno i mirovinsko osiguranje ( ne zaboravimo koliko umirovljenika danas gladuje).
Pitanje brige i čuvanja djece. Bilo bi idealno da majke mogu boraviti uz djecu nekoliko prvih godina života djeteta. Znamo da je to važno za djetetov psihički život, psihički stabilno dijete razvija se u stabilnu odraslu osobu.
Problemi školovanja svakim danom sve su teži. Svjedoci smo kolikim su troškovima izvrgnute mnogočlane obitelji.
Dakle, potrebna je preobrazba sadašnje stvarnosti, političkim djelovanjem. U tom djelovanju Obiteljska stranka svjedoči opće ljudske i kršćanske vrijednote koje su povezane sa samim političkim djelovanjem kao što su sloboda i pravda, solidarnost, jednostavan stil života, vjerna i nesebična privrženost dobru sviju, veća ljubav za siromašne i posljednje.
Bolna točka društva je problematika rastavljenih osoba.
Znatan je porast zlostavljanja u obitelji te bi se trebalo poraditi na otvaranju kuća za zbrinjavanje i liječenje osoba s takvim problemima.
Manje opasna, ali prijeteća, stvarnost je bijeg od braka, strah od institucionalizacije veze ljubavi između mladića i djevojke. Sve je veći broj djece, rođene izvan zakonski sklopljenog braka, djece sa samohranim roditeljima, pa je često upitna prisutnost potrebnog ozračja za njihov zdrav rast i razvoj, kako psihološki tako i duhovni.


Pred svima je nama zadatak


U ozračju kršćanskih načela obnoviti obitelji duhom ljubavi i zajedništva među ljudima na kojima počiva istinska sreća. Stoga kršćanin ne može biti prema državnim vlastima neutralan i indiferentan, nego ima pravo državnu politiku i odluke državnih vlasti konstruktivno kritizirati i u svijetlu božjeg zakon procjenjivati.
Mi katolici imati ćemo svom narodu, ovom društvu, samo onda, nešto dragocjenog pružiti ako budemo spremni dovoljno dugo sjediti do nogu Isusovih. Stoga doprinos Obiteljske stranke sastoji se u sintezi triju elemenata: nutarnje obraćenje kao suobličenje s Kristom, djela ljubavi – caritas, a zatim političko djelovanje. Ovo nije alternativa liberalno-kapitalističkom sistemu u nas. To je kvasac, sol i svijetlo u neprozirnom i maglovitom društvu pluralizma. Jer o vrijednosti života ne odlučuje toliko njegova snaga, nego njegovo usmjerenje.

U Zagrebu 18. siječanj 2014.
Josip Tomičić, član Obiteljska stranke