Članci

EKUMENIZAM I DIJALOG

Katolici moraju biti više kršćani-katolici, pravoslavni više kršćani-pravoslavni

Ekumenski pokret nastao je u XIX. stoljeću, najprije među protestantskim Crkvama radi njihova međusobnog približavanja, a kasnije su mu pristupile Pravoslavna i Katolička crkva. To je trajno nastojanje oko pomirenja, suradnje, zbližavanja i jedinstva svih kršćanskih Crkava.
 Što se konkretno Pravoslavne Crkve tiče, ona sadrži sve što ima i Katolička Crkva; vjeru u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, u Isusa Krista Spasitelja, Bogorodicu, ima Sveto Pismo, ima sve sakramente, ima apostolsko nasljedstvo, dakle hijerarhijski uređenu Crkvu, ima istu vjeru. Što nema? Nema formalno juridičko, pravno jedinstvo s rimskim biskupom, za kojega je Katolička Crkva uvjerena da je on glava sveukupnog biskupskog zbora i da ima u crkvi prvenstvo.

Postoje i mnoge razlike

 

Pravoslavne Crkve u vjeri ne priznaju da Duh Sveti proizlazi od Oca i Sina te ne prihvaćaju dogme o Marijinu bezgrešnom začeću i uznesenju na nebo, papinu nezabludivost, te koncile nakon raskola. U pitanjima crkvene discipline razlike su: bizantski obred u liturgiji, neprihvaćanje svećeničkog celibata, služenje mise s kvasnim kruhom, zabrana čašćenja kipova.

Danas

Danas se mora reći da istinski ekumenizam znači radikalno ''pokatoličenje'' katolika i radikalniju ''pravoslavizaciju'' pravoslavnih vjernika. To znači: katolici moraju biti više kršćani-katolici, pravoslavni više kršćani-pravoslavni pa će postati bliži jedni drugima. Riječ je o istinskoj vjernosti Isusu Kristu. Ne imati sluha za drugoga, ne nalaziti sve više mjesta drugomu, to znači iznevjeriti se Isusu Kristu.

Putovi zbližavanja

1. Obraćenje: svim kršćanskim zajednicama potrebno je trajno obraćenje Evanđelju jer je   uzrok svih podjela u pomanjkanju vjernosti Isusu Kristu.
2. Duhovni ekumenizam: zajednička molitva
3. Dijalog: bratski susreti i upoznavanja radi stvaranja međusobnog povjerenja i ljubavi
4. Suradnja: zajedničke akcije u kojima se promiče opće dobro i služenje ljudima
5. Teološki dijalog: rasprave i susreti teologa o onom što nam je zajedničko i onome što nas dijeli.

U tom smislu istinski ekumenizam ima i sasvim konkretne ovozemne posljedice i baca novo svijetlo na političke stvarnosti. Koliko su političari u Vladi, političkim strankama i Saboru RH  danas na putu istinskog rješavanja mnogih problema u Hrvatskoj i Vukovaru? Ako želimo dobro hrvatskome narodu i svim ljudima, potreban je povratak dublje vlastitim  izvorima, jer drugog puta nema.


U Zagrebu,  25. siječnja 2014.
Josip Tomičić, član Obiteljske stranke