Članci

GENDERISTIČKA VLADA U NASILNIČKOM POHODU

Obiteljska stranka još jednom iznosi svoje stajalište oko nasilja nad pravnim poretkom koje provodi ova genderistička Vlada i Sabor, a najnoviji primjer je Konačni prijedlog Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola. 
1.Konačni prijedlog Zakona bi tzv. istospolne zajednice de jure doveo u jednak društveni i pravni položaj u odnosu na heteroseksualne životne zajednice, uz očiglednu tendenciju da u društvenom životu i po pravnom statusu budu privilegirani. Prema tome, taj Zakon ima sva obilježja Obiteljskog zakona i dosljedno upućuje na primjenu odredbi Obiteljskog zakona. 
2.Konačni prijedlog Zakona predviđa mogućnost stjecanja prava skrbi tzv. životnog partnera nad djetetom drugog tzv. životnog partnera. Ovakvim odredbama želi se stvoriti pravno i činjenično stanje koje je u suprotnosti s Ustavom, Deklaracijom o pravima djeteta i drugim pravnim aktima.
3.Zakon o životnom partnerstvu, u predloženom obliku ili nekom drugom, je protivan naravnom redu stvari, poslanju države i prava, te će takav zakon nužno izazvati nesagledivu štetu u pravnom poretku, obiteljskim odnosima i moralnom redu. 
4.Obiteljska stranka protivi se davanju bilo kakvih posebnih statusnih prava istospolcima. Za odnose među njima valja primijeniti Zakon o obaveznim odnosima i druge zakone građanskopravne naravi. Sve postojeće zakone treba pročistiti od rodne ideologije i vratiti ih u njihovo prirodno stanje.
5.Obiteljska stranka smatra da bi skrb nad djecom , u slučaju odlaska jednog roditelja u istospolnu zajednicu, trebala pripasti drugom roditelju, a u slučaju da oba roditelja žive u tzv. istospolnim zajednicama skrb nad djetetom trebala bi pripasti najbližem drugom krvnom srodniku ako se voljan prihvatiti takve skrbi. U slučaju da to nije moguće skrb bi trebala pripasti državi do eventualnog usvajanja djeteta.
 
U Zagrebu 27. lipnja 2014.
Za Obiteljsku stranku
Mate Knezović, predsjednik