Članci

Da, sada je nedvojbeno da su komunisti imali logor Jasenovac godinama poslije rata i da je u njemu bilo likvidacija

Izvor: Hrvatski tjednik

stipo pilic