Članci

Otvoreno pismo Uredu pravobraniteljice za djecu

Izvor: Glas Brotnja

obnaženi

POTPUNO OBNAŽENI IVANO BALIĆ U NEDJELJNOM JUTARNJEM. Otvoreno pismo iz Obiteljske stranke kao alarm na povratak biblijskim vrijednostima
 

Nedjeljni Jutarnji je 25.01.2015. godine u tisku objavio fotografiju potpuno obnaženog dječaka Ivana Balića. Promišljajući prava djeteta u medijima sadašnjice smo ostali zatečeni srozavanjem nivoa texta. Prešutno i tiho nas godinama “kuhaju kao žabe” s objavljivanjem uličnih nudističkih egzibicionizma pa se pitamo je li ova objava golog dječaka najava još jedne promijenjene slike čovjeka? Hoće li još neki listovi nastaviti s objavama gole djece te potvrditi trend?


Poštovana pravobraniteljice, gospođo Milas Klarić
Pozivamo Vas u ime svih obitelji koje ne bi dopustile da (im) fotografije obnažene djece izlaze u visoko tiražnim dnevnim  tiskovinama među koje obiteljima se nadamo da ste i Vi osobno.
Dana 25.01.2015 u Nedjeljnom Jutarnjem je objavljena velika fotografija nagog djeteta Ivana Balića s otkrivenim licem i spolovilom. Pozivamo Vas da svim raspoloživim sredstvima, javno i konkretno se zauzmete zaštitu djece obranom kršćanskih i moralno-etičkih vrijednosti po službenoj dužnosti kako bi ovo bio primjer očekivanih mjera onim redakcijama koje bi poželjele objaviti sličan sadržaj. To neka bude jasan odgovor na pitanje je li dopušteno da visokotiražne dnevne novine objavljuju fotografiju obnaženog djeteta. Lažni branitelji pedofilije, ljudi pomućene logike, će Vam možda reći da je ta slika starog datuma, a dijete je danas u odrasloj dobi.  No da li onda s tim argumentom, “laganog kuhanja žabe”, dopuštaju da se zasad objavljuju samo slike gole djece koja su preminula ili koja su sad u odrasloj dobi? A kasnije bi dozvolili sve? Traže li takvi umovi ušice igle kroz koje bi legalizirali pedofiliju u tisku?
Nova-stara puzajuća agresija
Na mladu hrvatsku demokraciju izvršena je velikosrpska agresija, a potom su je zapljusnuli anarhističko–liberalistički, feministički, homoseksualistički i sekularno–ateistički valovi i ideologije zla postmodernističkoga relativizma, nihilizma, ukratko : kulture smrti. Moralna kriza ruši temelje povijesno izgrađenih kršćanskih i moralnih konsenzusa. Pojavljuju se »proroci« novoga svjetskog poretka bez Boga, Zakona i morala. Propagiraju individualnu slobodu bez granica, za sve i svakoga, čak do samozvanog “prava” na ubojstvo djeteta u utrobi majke, koje kao pravo ne postoji u nijednim konvencijama niti u školskoj medicinskoj znanosti život počinje rođenjem. Sloboda je etička kategorija, kreće se u granicama moralno–biološki dopuštenoga te ne smije ugrožavati život i dostojanstvo druge osobe, a osobito nezaštićenog nerođenog djeteta i malodobnika. Svjedoci smo da se u ime svakakvih prava traži se “pravo” na nastranosti i moralno nedopustive čine, a time se ignoriraju konsenzusom utvrđeni kriteriji.
Zaštita privatnosti svih građana Republike Hrvatske jamči se nizom propisa, kako domaćih tako i međunarodnih, koje je Republika Hrvatska potpisala i preuzela u svoj pravni poredak, te kodeksima koje su sami novinari osmislili kako bi imali jasnija pravila kojih se trebaju pridržavati kad pišu o temi koja se dotiče moralnosti i privatnosti. Međutim, iznenađuje da se uz takvu svijest novinara, o važnosti zaštite prava djece i javnosti, pojavljuju prilozi koji su znatno ispod telerantne razine. U textu iz Nedjeljnog Jutarnjeg upada u oči otkrivanje djetetove intime, uz nepoštovanje dostojanstva djeteta. U društvu je sve više raznog izlaganja djeteta potencijalno štetnim sadržajima te nepoštivanje prava djece na život od začeća i dobivanje njima primjerenih i razumljivih informacija putem medija i školskog odgoja. Povrh toga,  internetske stranice, forumi, društvene mreže, forumi, blogg-ovi, SMS / MMS-ovi i drugi oblici javne elektroničke komunikacije sve češće se pojavljuju kao novi načini ugrožavanja djece. Oni postaju novi mediji putem kojih se iznose osobni podaci, objavljuju fotografije i otkriva intima djece, a često ih se na taj način izlaže riziku javnog zlostavljanja.
Preuzimanjem Konvencije o pravima djeteta u svoj pravni poredak Republika Hrvatska joj je dala snagu iznad zakona. To znači da je u hijerarhiji pravnih akata ta, ali i druge potpisane konvencije, po pravnoj snazi iznad zakona. To daje pravo, ali i obvezu onima koji primjenjuju propise da Konvenciju o pravima djeteta direktno primjenjuju ako neko pitanje za djecu nije regulirano unutarnjim propisom Republike Hrvatske ili ako unutarnji propis nije u suglasju s Konvencijom. Nadalje, Zakonom o elektroničkim medijima propisano je da se ne smiju objavljivati programski sadržaji koji ozbiljno štete fizičkom, psihičkom ili moralnom razvoju djece i mladeži. Zabranjeno je objavljivati priloge koji vrijeđaju dostojanstvo čovjeka, osobito nemoralnoga ili pornografskog sadržaja. Mediji stvaraju „sliku” djeteta, utječu na percepciju javnosti o (pre)odgoju djece, tome tko su djeca, kakva su i kako se ponašaju. Promjenjiva slika čovjeka može u javnosti poticati i razvijati poštovanje prema djetetu i njegovim snagama i ograničenjima, kao što se iz nje mogu širiti traume, predrasude i perverzije. Samo jedna do dvije generacije unazad ove anarhične generacije “vodenjaka” se jako dobro sjećamo da su se do nedavno poštovale tradicionalne kršćanske i moralno-etičke vrijednosti. Nisu naši roditelji, a osobito ne bake i djedovi bili nazadni u odgoju, kako im se spočitava, nismo bili zakinuti nepostojanjem kinsey-evskog seksualnog odgoja,  jer se pojedinačno jako dobro sjećamo kako smo upravu kod baka i djedova provodili najugodnije dane djetinjstva i u blagosti naučili mudrosti koje se pamte za cijeli život.
Božja i zemaljska zakonska ograničenja
U posljedičnoj krajnosti kulture smrti su nestanci djece i mladeži, trgovina djecom i organima, seksualna i druga zlostavljanja od ljudi koji u tome sudjeluju, a zasigurno su tek dio problematike koja se mora rasvijetliti istinom…. i kaznenom odgovornošću. Ništa manju osudu javnosti i pravosudnih organa zavrjeđuju oni koji u medijima provode pedofilsku propagandu te time raspiruju (ilegalno) tržište fotografija dječje pornografije. Članak 163. Kaznenog Zakona kaže : Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko neovlašteno snima, proizvodi, nudi, čini dostupnim, distribuira, širi, uvozi, izvozi, pribavlja za sebe ili drugoga, prodaje, daje, prikazuje ili  posjeduje dječju pornografiju ili joj svjesno pristupa putem informacijsko komunikacijskih tehnologija. Zakon o medijima kaže u Čl 16, čl Mediji su dužni poštovati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast građana, a osobito djece, mladeži i obitelji bez obzira na spol i spolno opredjeljenje. Zabranjuje se objavljivanje informacija kojima se otkriva identitet djeteta, ukoliko se time ugrožava dobrobit djeteta. Čl 39. Zabranjeno je javno izlaganje i oglašavanje tiskovina s naslovnicom pornografskog sadržaja. Ova se zabrana ne odnosi na prodaju pornografskih tiskovina u posebnim prodavaonicama. Tiskovina pornografskog sadržaja mora imati vidno upozorenje da sadrži pornografiju, kao i upozorenje da je njezina distribucija zabranjena maloljetnim osobama. Čl 59. Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: nakladnik koji objavom programskog sadržaja povrijedi prava djece i mladeži.  Ako objavljena fotografija golog djeteta spada u pedofilski sadržaj, treba preispitati postoji li u ovom slučaju i odgovornost redakcije.
“U Nedjeljnom Jutarnjem  nismo toliko opterećeni brzinom; imamo privilegij da se ponašamo kao tjednik. Nemamo problem baviti se temom koja je stara par dana pa i par mjeseci, međutim važno nam je da te priče budu odrađene kvalitetno i do kraja i da čitatelju ponude kompletnu i detaljnu informaciju. Ali i emociju“, rekao je 2012. godine urednik Nedjeljnog Jutarnjeg, Vuk Radić, dodajući kako se novinari i urednici stalno moraju prilagođavati vremenu u kojem žive. Kakvu emociju nam žele ovdje ponuditi objavljivanjem slike golog djeteta? Koliko je to u skladu sa zakonskim ograničenjima? Upravo zato mudrost Božja kršćane u poslanici Rimljanima 12,2 upozorava da se čuvamo prilagođavanju “svijetu” u biblijskom smislu.
Zabrinjavajuće da se sve to događa u Hrvatskoj koja slovi kao zemlja, još od pape Agatona, priznata i utemeljena na kršćanskim i moralno etičkim vrijednostima gdje se očekuje da se poštuju ljudska prava po Božjem kriteriju i pozitivnim europskim stečevinama. Naravno da tu ne spadaju zahtjevi njemačke stranke Zelenih za legalizaciju pedofilije preko europarlamentarca Daniela Cohn-Bendita. Na pitanje kakva je slika djeteta u hrvatskim medijima sadašnjice smo ostali zatečeni srozavanjem  fotografske opreme navedenog texta. Prešutno nas godinama “kuhaju kao žabe” s objavljivanjem egzibicionizma Toma Gotovca i Vlaste Delimar pa se pitamo je li ova objava golog dječaka najava promijenjene slike čovjeka? Hoće li još neki listovi nastaviti s objavama te ustanoviti trend? Hoće li na zgradi riječkog HNK osvanuti nekakav prigodan odobravajući plakat ? Hoće li nakon pariškog Versaillesa i zagrebački muzej za modernu umjetnost hitno ugostiti izložak masturbirajućeg dječaka Takashija Murakamija? Je li to novi smjer kamo želi zaokrenuti nova vlasnička i uređivačka koncepcija? Iskreno se nadam nije i da ćemo ubrzo pročitati ispriku redakcije Nedjeljnog Jutarnjeg koja odbacuje ikakve buduće objave fotografije gole djece.  Ne tako davno je na HTV objavljena emisija Karoline Vidović Krištopod nazivom ‘Pedofilija kao temelj spolnog odgoja?’ pa se nadam da će neke odgovorne osobe na dalekovidnicama pokrenuti pitanje je li objava ove fotografije dovoljna za još jednu sličnu emisiju čime će odgovoriti na slična pitanja. Poplava je pitanja i već viđenih crnih scenarija no jedno je sigurno : institucije moraju proraditi. U tome imaju punu podršku svih članova Obiteljske stranke.
U Bibliji piše: Zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Nemojte se varati! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, NI OSKVRNITELJI DJEČAKA … neće baštiniti kraljevstva Božjega. (1 Korinćanima 6,9) Zakon nije uspostavljen za pravednika, nego za zločince … i bludnike, ZA OSKVRNITELJE DJEČAKA i otimače i prodavače robova, za lašce i krivokletnike i za sve drugo što se protivi zdravoj nauci koja je suglasna s Radosnom vijesti slave blaženoga Boga koja je meni povjerena. (1 Timoteju 1,9-11). Dok smo mi 25.01. na nedjeljnoj svetoj misi slušali poruku “Obratite se i uzvjerujte evanđelju” iz nekih zakutaka nas žele početi privikavati da su ovakve stvari prvo učestala pojava, a kasnije će iz učestalosti poželjeti preći u fazu “normalnoga”. Božja Riječ po Ezekielu 2,4 nas uči dane smijemo prešutjeti: Šaljem te k sinovima tvrdokorna obraza i okorjela srca. Reci im: Ovako govori Gospodin! I poslušali oni ili ne poslušali – rod su odmetnički – neka znaju da je prorok među vama. A ti, sine čovječji, ne boj ih se i ne plaši se riječi njihovih: `Trnje te okružuje i sjediš među samim škorpijama.` Ne plaši se riječi njihovih i ne boj se nimalo njihova pogleda jer oni su rod odmetnički. Govori im moje riječi, poslušali oni ili ne poslušali, jer rod su odmetnički“. Znamo da svi ljudi sagriješiše na iskonski i svoj način, ali zato nam je dana Božja milost oprosta grijeha po ljudskom pokajanju i po zaslugama otkupitelja Gospodina Isusa Krista koji je postao grijehom za nas da bismo mi baštinili spasenje vječnog života s Njime. Time ne bivamo više rod odmetnika od Božjeg Zakona nego rod pravednika pomireni s Bogom vjerom u Gospodina Isusa Krista. Po tome, kao savršena i dostatna žrtva nas je otkupio i od groznih starozavjetnih kazni postavši mučeničkom smrću kažnjen za nas. Hvala mu i slava jer nema veće ljubavi od toga nego dati život za svakoga čovjeka da nijedan ne propadne.
Od šutnje do krovova
Ovom prilikom, pozivamo sve redakcije na očuvanje novinarske etike, a  sve obitelji da obzirom na moguće zlouporabe obrate pozornost pri objavi obiteljskih albuma i dječjih slika po mrežnim stranicama poput Facebooka, Twittera koje mogu završiti u nastranim zbirkama ili čak biti predmetom trgovine. Pozivamo Vas da svoje mišljenje iznesete na redakciju Jutarnjeg lista i Ured dječje pravobraniteljice, a mi ćemo za 7 dana opet uputiti otvoreno pismo pravobraniteljici i Hrvatskom Novinarskom Društvu sa pitanjem o poduzetim aktivnostima po ovom objavljenom textu. Ovime putem pozivamo predstavnika izdavača, fra Iliju Živkovića u nadzornom odboru EPH da širi Kristov ugodan miris među onima koji se spasavaju, miris od života za život, da bude svjetlo i sol ovoga svijeta djelujući evangelizacijski na redakcije Jutarnjeg lista, pa i protiv grijeha svakog “oskvrnjenja dječaka”. Pozivamo buduću predsjednicu, katolkinju i “misnu” čitateljicu Biblije , gospođu Kolindu Grabar Kitarović da se snažno založi za bolju Hrvatsku na temelju biblijskih vrijednosti jer “vjera bez djela je mrtva“. Osobito pozivamo rektora Zagrebačkog sveučilišta Damira Borasa da opet hrabro pozove hrvatsku javnost na povratak biblijskim vrijednostima. Nikako posebno ne pozivam gospodu Miljenka Jergovića i Predraga Lucića, nego molim za njihovo obraćenje i očekujem da će se ionako javiti jer još ne znaju da moral nije nastao evolucijom od kamenčića i majmuna nego postoji El Šadaj koji je nam moral usadio.
Neke fotografije s plaže u obiteljskom albumu ne postaju predmet odgovornosti, ali će nam uskoro “institucije pravnog sustava” reći postaju li predmetom odgovornosti necenzuriranom objavom fotografije obnažene djece u visokotiražnom dnevnom tisku. Uvjereni smo da ćete poduzeti maksimalne mjere kako bi na ovom slučaju poslali primjerenu poruku svim redakcijama i osobama da se necenzurirane fotografije gole djece u medijskim kućama neće tolerirati, a da će nadležne institucije utvrditi postojanost odgovornosti.
 
Vjekoslav Grbeša
Obiteljska Stranka