Članci

SABOR TREBA RASKINUTI SPORAZUM O ARBITRAŽI

morejekopno FAH

PRIOPĆENJE


Građanska inicijativa "MORE JE KOPNO" smatra da su stvorene sve pravne i političke pretpostavke za raskid Sporazuma o arbitraži između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, potpisanog 4. studenoga 2009. godine, a ratificiranog na sjednici Hrvatskog Sabora 20. studenoga 2009. godine.
Smatramo da je Republika Hrvatska dobila novu priliku da zaštiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Iza takve odluke stat će cjelokupan hrvatski narod. Ukoliko Sabor Republike Hrvatske smatra da Republika Hrvatska treba provjeriti stav hrvatskog naroda predlažemo da se raspiše referendum temeljem čl. 80. Ustava Republike Hrvatske. Ukoliko se ne dogodi ni jedno ni drugo Građanska inicijativa "MORE JE KOPNO" pokrenut će građansku akciju prikupljanja potpisa za raspisivanje narodnog referenduma na kojem bi se odlučilo o tom pitanju.


Građanska inicijativa "MORE JE KOPNO" smatra da je i za Republiku Hrvatsku i za Republiku Sloveniju dugoročno najbolje da o razgraničenju na moru i kopnu odlučuju stalni međunarodni sudovi. Također pozivamo sve one koji odlučuju o tako važnim pitanjima kao što je razgraničenje da nikada više ne eksperimentiraju na način kako je to učinjeno ovim sporazumom.
U Zagrebu, 29. srpnja 2015. g.
Za MORE JE KOPNO
Mate Knezović,
predsjednik inicijativnog odbora