Članci

VIGILARE PITA OBITELJSKA STRANKA ODGOVARA

Vigilare os


 
1. PRAVO NA ŽIVOT

a) Jeste li suglasni sa znanstvenom (medicinskom) činjenicom da život počinje začećem (stvaranjem zametka)?
O: Da. Ljudski život počinje začećem! To je ne samo znanstvena (medicinska) činjenica, nego i znanstvena etička, pravna činjenica, a svaka razumna politika tu činjenicu smatra notornom činjenicom. Svakako valja navesti da se radi i o vjerskoj činjenici koja se ne smije negirati.
b) Smatrate li da čovjek ima pravo na život, bez obzira o kojem se razvojnom razdoblju života radilo (od začeća do naravne smrti)?
O: Da! Ni jedno drugo ljudsko pravo ne može zaživjeti u svojoj punini ni u jednom društvu bez prava na život svakog ljudskog bića od začeća do prirodne smrti.


c) Namjeravate li poštivati članak 21. Ustava Republike Hrvatske („Svako ljudsko biće ima pravo na život“)?
O: Da, to je dio našeg programa. Dio naše djelatnosti je usmjeren na poštivanje čl. 21. Ustava RH. Namjeravamo poštovati pojedine odredbe Ustava RH i njegovu cjelinu.

1.1. MEDICINSKI POTPOMOGNUTA OPLODNJA (MPO)

a) Smatrate li zamrzavanje života/oplođenih ljudskih zametaka na -196 °C, grubim kršenjem ljudske etike i čl. 21. Ustava Republike Hrvatske?
O: Da. Obiteljska stranka se tome snažno suprotstavljala i pokretanjem inicijative HOĆU TATU. Samo oni koji su krajnje bezdušni i bezočni mogu takva zlodjela činiti. I ovakva ili slična zlodjela trebaju biti progonjena od mjerodavnih državnih tijela.
b) Smatrate li da svaka osoba ima pravo znati tko su mu biološki roditelji, suprotno onome što dopušta aktualni Zakon o MPO?
O: Da. Obiteljska stranka se tome suprotstavljala inicijativom HOĆU TATU, okruglim stolovima i nizom svojih priopćenja. To je dio našeg programa. Taj Zakon je u suprotnosti s Ustavom RH i nizom međunarodnih ugovora.
c) Namjeravate li umjesto skupe MPO, podupirati višestruko povoljnije, zdravije i etički potpuno prihvatljive prirodne metode planiranja obitelji koje poštuju ljudsko dostojanstvo? Kako?
O: Da. To je dio našeg programa. To ćemo provoditi osvješćivanjem ljudi, kroz obrazovni sustav, ulaganjem sredstava u te metode, obrazovanjem naših medicinskih stručnjaka kako bi bili osposobljeni pomoći bračnim parovima u njihovoj plemenitoj želji za potomstvom.

2. LJUDSKA NARAV

a) Smatrate li da je čovjekov spol biološki uvjetovana kategorija ili pak stvar individualnog odabira i predmet društvenih eksperimenata?
O: Spol je biološki uvjetovana kategorija! Današnje masovno eksperimentiranje na ljudima je plod zločinačkih projekata.
b)  Držite li „teorije o rodnim identitetima“ (genderizam) štetnim za definiciju ljudske naravi, posebice zbog utjecaja na djecu, kao i za zakone i ostale sadržaje koji ih prihvaćaju i promiču (npr. Zakon o suzbijanju diskriminacije, program Zdravstvenog odgoja, Građanskog odgoja i obrazovanja)?
O: Da. Ono što je nekada bio komunizam, danas je genderizam. Naše djelatnosti su usmjerene i na raskrinkavanje same zločinačke biti genderizma. Hrvatsko zakonodavstvo i odgojni sustav su teško kontaminirani genderizmom i društvo, zakonodavstvo, obrazovanje i medije treba dekontaminirati od te ideologije razvrata i smrti.
Obiteljska stranka je i nastala kao politički odgovor na uvođenje genderizma, a osnivači Obiteljske stranke su pokretači osvješćivanja o učincima Zakona o suzbijanju diskriminacije. Donošenjem tog Zakona Hrvatska je izabrala smjer od kojeg će teško odstupiti. Smatramo da jedino Obiteljska stranka ima u cijelosti razrađen program i metode dekonstrukcije tog smjera i genderizma kao vladajuće ideologije.

3. BRAK

a) Namjeravate li poštivati ustavnu i zakonsku definiranost institucije braka i onemogućiti sve (aktualne i buduće) zakonske pokušaje kojima se pravne osobine bračne zajednice dodjeljuju nekim drugim životnim zajednicama, stvarajući tako paralelne institute bračnoj zajednici?
O: Ustavnu definiciju braka treba još bolje definirati na način da se unese dodatak da je brak isključivo zajednica jednog muškarca i jedne žene. Sam brak i njegovu opstojnost kao trajne zajednice treba još jače zaštititi Ustavom i zakonima. Dakle, potrebna je ozbiljna ustavna i zakonodavna reforma.
Neke „druge životne zajednice“ nikada ne mogu postati bračna zajednica i imati „osobine“ bračne zajednice bez obzira što o tome zakonodavac napisao. Dakle, zakon ne može imati takav učinak da bi neka druga zajednica postala bračna zajednica jer zakon nema takvu moć.

4. OBITELJ

a) Smatrate li da je najbolje moguće okruženje za djecu, ono s ocem i majkom?
O: Da. Djeca imaju pravo na odgoj sa svojim roditeljima i država, društvo i zakoni trebaju tome služiti.
b) Osim jednokratnih financijskih pomoći i poreznih olakšica, na koji još, dugoročniji, način namjeravate provoditi demografsku politiku s ciljem podupiranja obitelji s više djece?
O: Društvo, država i zakoni trebaju ozbiljno redefinirati sustav vrijednosti. Budući da djeca imaju pravo na roditelje, da je majka osobito važna u prve 3 godine djetetovog života, potrebno je cijelo zakonodavstvo (osobito radno i obiteljsko) promijeniti. Porodni dopust bi trebao trajati najmanje 2 godine. Za treće dijete i svako iduće 3 godine. Uvesti institut majke odgajateljice za majke s 4 ili više djece na način da im država osigura normalnu plaću i socijalnu sigurnost (zdravstveno i mirovinsko). Treba stimulirati i fizičko zbližavanje obitelji osobito u gradovima (stanovanje u istoj ulici, četvrti, neposrednoj blizini roditelja i djece, braće i sestara) poreznim olakšicama i poticajima te prednošću pri zapošljavanju.
Treba nam novi feminizam, a ne uravnilovka zvana ravnopravnost spolova (zastupljenost svakog spola 40% i dr.). Ovaj feminizam polazi od žene kakva je ona u svojoj duhovnoj psihičkoj i fizičkoj biti, te njezino ostvarivanje u skladu s njezinom prirodom. Naravno da posljedično dolazi i do novog muskulizma, odnosno novog pristupa muškarcu, a time obitelji i društvu u cjelini. Jednostavno trebamo novu (ili prezrenu i odbačenu) kršćansku antropologiju u filozofiju u cijelom društvu.
Oživljavanje sela i poticanje razvoja sela i time snažnih obitelji i obiteljskih veza te time i zdravog identiteta. Naše selo je prebogato znanjima, tradicijom i svakom vrstom bogatstva. Ono mora ponovno postati predmet interesa i dio obiteljske politike.
Povratak iseljeništva i njihovih potomaka. Mnogi su u tuđini razvili nova znanja, iskustva, kontakte i mogu Hrvatsku osvježiti svojim znanjima, vještinama, kulturom i kapitalom. Trebamo ministarstvo iseljeništva i povratništva s ovlastima koje mogu razviti dobre kontakte s našim iseljeništvom, kulturne i obrazovne veze i projekte, te pomoć pri povratku i uključivanju u život.

5. ODGOJ DJECE

a) Smatrate li da roditelji imaju primarno pravo i slobodu na odgoj svoje djece, sukladno članku 64. Ustava Republike Hrvatske?
O: Da. To je dio našeg programa i važna sastavnica.
b) U duhu pluralnosti i demokratskih načela, hoćete li se založiti za pravo roditelja na izbor u odgoju i obrazovanju svoje djece, posebice u pogledu 4. modula Zdravstvenog odgoja?
O: 4. Modul Zdravstvenog odgoja i Građanski odgoj treba ukinuti, a umjesto njih treba uvesti Domaćinstvo koje bi obrazovalo i odgajalo djecu za obitelj, rad, upravljanje domaćinstvom i financijama, te razvijalo dobre međuljudske odnose i razumijevanje različitosti, uključujući i muško-ženske odnose.
Sam postojeći Zdravstveni odgoj je pedofilski, besraman i potiče djecu na neodgovorno spolno ponašanje, pri čemu mu je svrha prikriti ključne činjenice o posljedicama promiskuitetnog i neodgovornog spolnog ponašanja i pederastrije.

6. DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI
a) Smatrate li konzervativne društvene vrijednosti legitimnima (poput liberalnih), ili ih držite nazadnim, primitivnim, posljedicom nedostatka obrazovanja i sl.
O: Obiteljska stranka više voli pojam trajne ili svevremenske vrijednosti nego konzervativne vrijednosti, no smatramo da sržno mislimo na isto.
Te vrijednosti su napredne, ljekovite za društvo i pojedince, te preveniraju bolesti društva i pojedinaca (psihičke i fizičke). Samo te vrijednosti mogu Hrvatsku učiniti zemljom slobodnih i odgovornih ljudi i slobodnog i odgovornog društva.
Liberalne „vrijednosti“ po svojim plodovima i nisu vrijednosti, nego bolesne ideje. Posljedice liberalnih „vrijednosti“ su depopulacija i duhovno opustošenje kršćanskih zemalja u kojima su te „vrijednosti“ prevladavajuće. Iz njih su nastale ideologije među kojima je i otrovni napitak genderizam. Obrazovani ljudi znaju razlikovati uzroke i posljedice, te plodove pojedinih politika. Liberalne „vrijednosti“ bi svakako trebali suzbiti i u konačnici pobijediti.