Članci

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA CJELOVITE KURIKULNE REFORME

Dijete

Izvor: Vjera i djela.com
Povjerenici za informiranje Anamariji Musi, čija je obveza štititi Ustavomzajamčeno pravo na pristup informacijama, 24. lipnja 2016. dostavio sam donje pismo o poteškoćama s neplanskim, nestrukturiranim i neetapnim odvijanjem internetskoga savjetovanja o prijedlozima reforme hrvatskoga sustava odgoja i obrazovanja, sve zbog odluke da se pothvat nastavi kako je na početku pogrješno utrt.
Nerazložna je istodobna rasprava o uputničnim ispravama više razina, kad one proizlaze jedna iz druge. Zakonsko pravilo o trajanju rasprave 30 dana sadržajno se ne poštuje, ako usporedno odvijanje sada već osam savjetovanja svakomu tko želi pripomoći boljemu školstvu ostavlja manje od tri radna dana da prouči radni materijal i javi se u pojedinu raspravu. Time se zapravo zainteresiranoj javnosti ne daje razuman vremenski okvir da se uključi i sudjeluje.
Javnu raspravu treba otvoriti o još 55 isprava Cjelovite kurikulne reforme, a za to je potrebna postupnost i odgovarajuće vrijeme.

Više...