Članci

ODGOVOR ETIČKOG POVJERENSTVA HRT-a NA PRIJAVU OBITELJSKE STRANKE PROTIV KARMEN ŠORE ZBOG KRŠENJA ETIČKIH NAČELA

Poštovani,

E-pismom od 16. lipnja 2012.obratili ste se Etičkom povjerenstvu HRT-a s molbom da  se ovo Povjerenstvo očituje o prijavi Obiteljske stranke, Martićeva 67 iz Zagreba protiv  Karmen Šore, novinarke HTV-a zbog navodnog kršenja Etičkog kodeksa HRT-a  u prilogu objavljenog 8. svibnja 2012. u emisiji Hrvatska uživo.

S tim u vezi mogu vam odgovoriti da Etički kodeks HRT-a  ne predviđa mogućnost da Etičko povjerenstvo HRT-a pokreće postupak utvrđivanja povrede Kodeksa na temelju prijava o povredi Kodeksa koje dolaze izvan kruga prijavitelja predviđenih Etičkim kodeksom HRT-a što znači da prijavu za povredu Kodeksa ovom Povjerenstvu može dati svaki radnik HRT-a i svaki vanjski suradnik HRT-a, te svako tijelo HRT-a ili podružnice. Budući da je povreda Kodeksa ujedno i povreda radne obveze, Etičko povjerenstvo obvezno je na temelju prijave pokrenuti interni postupak utvrđivanja činjenica ii glavnom ravnatelju HRT-a dostaviti, u pisanom obliku, svoje mišljenje.
Što se tiče Obiteljske stranke Zakon o medijima predviđa mogućnost  objavljivanja ispravka i odgovora za svakog subjekta ako su informacijom povrijeđena njihova prava ili interesi ili se smatra da se radi o neistinitom, necjelovitom, uvredljivom i pristranom informiranju. Objava ispravka može se zahtijevati u roku od 30 dana od dana objavljene informacije, a zahtjev se podnosi u pisanoj formi. U ovom slučaju jer se radi o emisiji Informativnog programa HTV-a zahtjev možete podnijeti glavnom uredniku IP-a HTV-a.
 
S poštovanjem,
Za Etičko povjerenstvo HRT-a
Melita Pamuković Ivušić