OKRUGLI STOL S TEMOM ZDRAVSTVENI ODGOJ U SLUŽBI PREODGOJA

      

                                             logo

 

organizira O K R U G L I  S T O L  s temom

Zdravstveni odgoj u službi preodgoja
8. studenog 2012. u 19 sati

u Matici hrvatskoj, Strossmayerov trg 4, Zagreb


UVODNA IZLAGANJA:
Mr. sc. Tomislav Gojmerac, dr. med.
Berislav Velčić, dipl. iur.
Mate Knezović, predsjednik Obiteljske stranke        
Moderatorica: Anđa Lovrić, prof.