NIŠTAVOST ODLUKE O UVOĐENJU ZDRAVSTVENOG ODGOJA

U ponedjeljak 3. prosinca 2012. godine Obiteljska je stranka zajedno s određenim brojem roditelja djece školske dobi, a uz pomoć nekoliko odvjetnika, podnijela Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Prigovor protiv Odluke o uvođenju i provedbi zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole.

 

 Podnositelji Prigovora smatraju da je sporno više pravnih pitanja, a osobito su sporna pitanja poštivanja  procedura i zakona. Također smatraju da je Odluka od 28. rujna 2012. ništava te da je, osim sadržaja Kurikuluma zdravstvenoga odgoja, koji je protivan osnovnim ljudskim pravima roditelja i djece, sporna i valjanost same Odluke kojom je Kurikulum nametnut školama.

Podnositelji Prigovora nadalje ističu da važnost odgovora na sporna pravna pitanja leži u potrebi zaštite  građana čija su Ustavom zajamčena prava ovakvim postupanjem izvršne vlasti duboko povrijeđena. To su prije svega učenici, njihovi roditelji i nastavno osoblje koje je primorano ostvariti zacrtani program zdravstvenoga odgoja.

Sukladno zakonskim propisima nadležno je Ministarstvo dužno u roku od 8 (osam) dana odlučiti o Prigovoru. Ukoliko u tom roku ne odluči o Prigovoru, bit će podnijeta tužba Upravnom sudu kao stvarno nadležnom.

Za Obiteljsku stranku
Mate Knezović, predsjednik