PRIOPĆENJE PRAVNOG TIMA OBITELJSKE STRANKE ODBAČENA TUŽBA I DALJNJI PRAVNI KORACI OBITELJSKE STRANKE

Obiteljska stranka izvješćuje javnost da je Upravni sud u Zagrebu, svojim rješenjem broj: Us-4229/12-4, od 30. siječnja 2013., odbacio tužbu koju je izjavila Obiteljska stranka s određenim brojem roditelja protiv Odluke ministra znanosti, obrazovanja i sporta o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednji školama od 28. rujna 2012. godine.

  Sud je odbacio tužbu s obrazloženjem da ne postoje pretpostavke za vođenje spora, s obzirom da je tužba podnesena u stvari koja ne može biti predmet upravnog spora. Dakle, Sud je u potpunosti odbio raspravljati o nezakonitosti donošenja sporne Odluke i njenog uvođenja u škole. Također je zaključio da ni Visoki upravni sud RH, nije nadležan ocjenjivati zakonitost sporne Odluke.
  Postavlja se  pitanje provedbe čl. 19. Ustava RH koji jamči sudsku kontrolu zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti, budući da  navedeni Upravni sud smatra da ni Visoki upravni sud RH nije nadležan odlučivati o spornoj Odluci.

 
 Činjenica je da se sporna Odluka provodi u školama na nezakonit način, i da svi kojima su prava takvim postupanjem prekršena nemaju adekvatno i djelotvorno pravno sredstvo!
  Stoga će Obiteljska stranka podnijeti tužbu Ustavnom sudu RH protiv gore navedene Odluke, rješenja Upravnog suda u Zagrebu, ali i protiv nove Odluke ministra znanosti, obrazovanja i sporta o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednji školama koja je donesena 31. siječnja 2013. i objavljena u Narodnim novinama 13. veljače 2013., za razliku od prve. Novom odlukom   prijašnja se Odluka stavlja van snage.
 Također je poslan i prijedlog Visokom upravnom sudu RH da po službenoj dužnosti ocijeni zakonitost sporne Odluke.
 S obzirom na ovako nastalu pravnu situaciju, te upitnost pravilnosti provođenja Zdravstvenog odgoja do sada u školama, Obiteljska stranka s velikim brojem roditelja  podnijela je Pučkom pravobranitelju Pritužbu na ovakvo postupanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje.
 Ovo je veliki izazov za pravnu državu i test postoji li trodioba vlasti i ostala temeljna načela demokratskog društva zajamčena Ustavom RH!
 Pravna borba se nastavlja!
 

Pravni tim Obiteljske stranke
Katarina Tonković Pigac, dipl. Iur.