OBITELJSKA STRANKA NASTAVLJA PRAVNU BORBU PROTIV ZDRAVSTVENOG ODGOJA

Obiteljska je stranka 9. travnja 2013. u suradnji s odvjetničkim timovima podnijela pritužbu pučkom pravobranitelju protiv Željka Jovanovića, ministara znanosti obrazovanja i sporta – kao fizičke osobe, zatim Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta – kao pravne osobe, te Vinka Filipovića, ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje – kao fizičke osobe i  Agencije za odgoj i obrazovanje – kao pravne osobe. Razlog podnošenja pritužbe su osobito teška kršenja temeljnih ljudskih prava i sloboda što su se dogodila pri donošenju Kurikuluma zdravstvenog odgoja i uvođenju toga odgoja u osnovne i srednje škole. Pritužbu je potpisalo 100-tinjak roditelja koji zastupaju oko 250-ero djece.

 

Tijekom nasilnog uvođenja Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole prekršen je čitav niz normi od Međunarodnih ugovora kao što su Opća deklaracija o ljudskim pravima UN-a, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencija o pravima djeteta itd., sve do unutarnjih propisa Republike Hrvatske. To je prije svega Ustav, a onda i čitav niz propisa kojima se regulira način uvođenja, praćenja i vrjednovanja novih nastavnih sadržaja u osnovnim i srednjim školama.

U pritužbenom se zahtjevu ističe:
1. Jasno nam i precizno odgovorite mogu li roditelji na temelju unaprijed navedenih ustavnih odredaba i odredaba međunarodnih akata koji su na snazi u Republici Hrvatskoj samostalno odgajati svoju djecu? Mogu li djecu odgajati u skladu sa svojim vjerskim i filozofskim uvjerenjima? Imaju li prednost u izboru obrazovanja za svoje dijete u odnosu na državu?
2. Jasno nam i precizno odgovorite na koji točno način roditelji mogu ostvariti svoja temeljna ljudska prava zajamčena citiranim odredbama u slučaju kada ministar jednostranom odlukom, bez javne rasprave, protivno zakonskom postupku i nakon zakonskih rokova, te protiv volje roditelja nametne obvezni predmet za svu djecu bez mogućnosti izbora?
3. Poduzmite sve pravne radnje na koje ste po zakonu ovlašteni da zaštitite temeljna ljudska prava i slobode roditelja što su zajamčena gore citiranim odredbama.
4. Poduzmite sve pravne radnje na koje ste po zakonu ovlašteni da bi se smijenili i procesuirali: Željko Jovanović s mjesta ministra znanosti obrazovanja i sporta i Vinka Filipović s mjesta ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, jer smatramo da njihova ostavka nije primjerena; ostavka je jedan moralan čin kojim se priznaje pogrješka, a s obzirom na njihovu ustrajnost u kršenju prava roditelja – smatramo da je njihova smjena jedino pravo rješenje ovoga problema.
5. Poduzmite sve pravne radnje na koje ste po zakonu ovlašteni da se sporni zdravstevni odgoj povuče iz škola.
Obiteljska stranka zajedno s roditeljima ne posustaje u borbi za pravo svoje djece da budu odgajana sukladno svojim vjerskim i filozofskim uvjerenjima. Iako mjerodavne državne institucije okreću glavu pred nastalim problemom u vezi s uvođenjem predmeta Zdravstvenog odgoja, koristit ćemo se i nadalje svim dopuštenim pravnim sredstvima kako bismo prisilili nadležne institucije da poštuju pozitivne propise Republike Hrvatske.
Ukoliko državna tijela i nadalje ne budu poštovala pravni poredak RH, pozvat ćemo roditelje školske djece da u obrani uporabe sva dopuštena sredstva.

Pravni tim Obiteljske stranke
Katarina Tonković Pigac, dipl. iur.